Byggtermometern

Byggtermometern visar värdet av igångsatta byggprojekt månad för månad. Hela värdet av ett projekt ger genomslag i statistiken den månad det startar.


Analyser

 • Byggläget januari 2018

  2018-02-02

  Den totala igångsättningsvolymen minskade mellan februari 2017 och januari 2018 med 24 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden minskade med 20 procent, och inom delmarknaden lokaler minskade byggstarterna med 29 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också negativt till byggutvecklingen och minskade med 26 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget december 2017

  2018-01-02

  Den totala igångsättningsvolymen minskade mellan januari 2017 och december 2017 med 18 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden minskade med 16 procent, och inom delmarknaden lokaler minskade byggstarterna med 22 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också negativt till byggutvecklingen och minskade med 17 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget november 2017

  2017-12-01

  Den totala igångsättningsvolymen minskade mellan decemberr 2016 och november 2017 med 14 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden minskade med 13 procent, och inom delmarknaden lokaler minskade byggstarterna med 16 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också negativt till byggutvecklingen och minskade med 14 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget oktober 2017

  2017-11-02

  Den totala igångsättningsvolymen minskade mellan november 2016 och oktober 2017 med 14 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden minskade med 12 procent, och inom delmarknaden lokaler minskade byggstarterna med 14 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också negativt till byggutvecklingen och minskade med 15 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget september 2017

  2017-10-02

  Den totala igångsättningsvolymen minskade mellan oktober 2016 och september 2017 med 11 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden minskade med 11 procent, och inom delmarknaden lokaler minskade byggstarterna med 9 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också negativt till byggutvecklingen och minskade med 12 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

Sida 1/20 »

Byggtermometern innehåller

 • Månadsstatistik över igångsatt byggvolym regionalt och i hela riket.
 • Utveckling av byggvolymen på delmarknaderna bostäder, anläggning och lokaler.
 • Termometervärden för det aktuella byggläget.
 • Listor över de största byggprojekten som satts igång de senaste tolv månaderna.