Byggtermometern

Byggtermometern visar värdet av igångsatta byggprojekt månad för månad. Hela värdet av ett projekt ger genomslag i statistiken den månad det startar.


Analyser

 • Byggläget mars 2017

  2017-04-03

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan april 2016 och mars 2017 med 44 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 41 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 35 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 63 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget februari 2017

  2017-03-06

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan mars 2016 och februari 2017 med 45 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 34 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 50 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 60 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget januari 2017

  2017-02-03

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan februrari 2016 och januari 2017 med 42 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 31 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 51 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 55 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget december 2016

  2017-01-05

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan januari 2016 och december 2016 med 52 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 47 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 53 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökaden 60 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.


 • Byggläget november 2016

  2016-12-02

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan december 2015 och november 2016 med 46 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 43 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 45 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade 54 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

Sida 1/18 »

Byggtermometern innehåller

 • Månadsstatistik över igångsatt byggvolym regionalt och i hela riket.
 • Utveckling av byggvolymen på delmarknaderna bostäder, anläggning och lokaler.
 • Termometervärden för det aktuella byggläget.
 • Listor över de största byggprojekten som satts igång de senaste tolv månaderna.