Byggtermometern

Byggtermometern visar värdet av igångsatta byggprojekt månad för månad. Hela värdet av ett projekt ger genomslag i statistiken den månad det startar.


Analyser

 • Byggläget maj 2019

  2019-06-04

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan juni 2018 och maj 2019 med 23 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 24 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 37 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 9 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget april 2019

  2019-05-02

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan maj 2018 och april 2019 med 21 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 21 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 34 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 10 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget mars 2019

  2019-04-15

   Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan april 2018 och mars 2019 med 15 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 6 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 32 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 14 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget februari 2019

  2019-03-12

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan mars 2018 och februari 2019 med 21 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 9 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 28 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 35 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget januari 2019

  2019-03-12

  Den totala igångsättningsvolymen ökade melan februari 2018 och januari 2019 med 10 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Dock minskade igångsättandet på bostadsmarknaden med 2 procent. På delmarknaden lokaler ökade däremot igågnsättningsvolymen med 13 procent. Även anläggningsmarknaden bidrog positivt till byggutvecklingen och ökade med 28 procent under innevarande period jämfört med ett år tidigare.

Sida 1/23 »

Byggtermometern innehåller

 • Månadsstatistik över igångsatt byggvolym regionalt och i hela riket.
 • Utveckling av byggvolymen på delmarknaderna bostäder, anläggning och lokaler.
 • Termometervärden för det aktuella byggläget.
 • Listor över de största byggprojekten som satts igång de senaste tolv månaderna.