Byggtermometern

Byggtermometern visar värdet av igångsatta byggprojekt månad för månad. Hela värdet av ett projekt ger genomslag i statistiken den månad det startar.


Analyser

 • Byggläget augusti 2019

  2019-09-05

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan september 2018 och augusti 2019 med 45 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 43 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 48 procent. På anläggningsmarknaden ökade igångsättningsvolymen med 44 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare

 • Byggläget juli 2019

  2019-08-16

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan augusti 2018 och juli 2019 med 34 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 29 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 39 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 38 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare

 • Byggläget juni 2019

  2019-08-16

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan juli 2018 och juni 2019 med 31 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 26 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 39 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 28 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare

 • Byggläget maj 2019

  2019-06-04

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan juni 2018 och maj 2019 med 23 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 24 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 37 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 9 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget april 2019

  2019-05-02

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan maj 2018 och april 2019 med 21 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 21 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 34 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 10 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

Sida 1/23 »

Byggtermometern innehåller

 • Månadsstatistik över igångsatt byggvolym regionalt och i hela riket.
 • Utveckling av byggvolymen på delmarknaderna bostäder, anläggning och lokaler.
 • Termometervärden för det aktuella byggläget.
 • Listor över de största byggprojekten som satts igång de senaste tolv månaderna.