Byggtermometern

Byggtermometern visar värdet av igångsatta byggprojekt månad för månad. Hela värdet av ett projekt ger genomslag i statistiken den månad det startar.


Analyser

 • Byggläget september 2016

  2016-10-03

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan oktober 2015 och september 2016 med 40 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 41 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 31 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade 53 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

   

 • Byggläget augusti 2016

  2016-09-01

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan september 2015 och augusti 2016 med 12 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 17 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 3 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade 16 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget juli 2016

  2016-08-25

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan augusti 2015 och juli 2016 med 4 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Uppdelat på de olika delmarknaderna visade att igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 16 procent, och inom delmarknaden anläggningar ökade byggstarterna med 3 procent. Lokalmarknaden bidrog däremot negativt till byggutvecklingen och minskade med 11 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget maj 2016

  2016-06-03

  Den totala igångsättningsvolymen minskade mellan jun 2015 och maj 2016 med 3 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Uppdelat på de olika delmarknaderna visade att igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 8 procent, och inom delmarknaden anläggningar minskade byggstarterna med 8 procent. Lokalmarknaden bidrog också negativt till byggutvecklingen och minskade med 12 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget april 2016

  2016-05-11

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan maj 2015 och april 2016 med 3 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Uppdelat på de olika delmarknaderna visade att igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 11 procent, och inom delmarknaden anläggningar ökade byggstarterna med 14 procent. Lokalmarknaden bidrog däremot negativt till byggutvecklingen och minskade med 13 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

   

Sida 1/17 »

Byggtermometern innehåller

 • Månadsstatistik över igångsatt byggvolym regionalt och i hela riket.
 • Utveckling av byggvolymen på delmarknaderna bostäder, anläggning och lokaler.
 • Termometervärden för det aktuella byggläget.
 • Listor över de största byggprojekten som satts igång de senaste tolv månaderna.