Byggtermometern

Byggtermometern visar värdet av igångsatta byggprojekt månad för månad. Hela värdet av ett projekt ger genomslag i statistiken den månad det startar.


Analyser

 • Byggläget november 2018

  2018-12-03

  Den totala igångsättningsvolymen minskade mellan december 2017 och november 2018 med 19 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostads- och lokalmarknaden minskade  med 24 procent. Anläggningsmarknaden bidrog däremot  positivt till byggutvecklingen och ökade med 1 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget oktober 2018

  2018-11-01

  Den totala igångsättningsvolymen minskade mellan november 2017 och oktober 2018 med 22 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden minskade med 26 procent, och inom delmarknaden lokaler minskade byggstarterna med 26 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också negativt till byggutvecklingen och minskade med 9 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget september 2018

  2018-10-01

  Den totala igångsättningsvolymen minskade mellan oktober 2017 och september 2018 med 24 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden minskade med 27 procent, och inom delmarknaden lokaler minskade byggstarterna med 28 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också negativt till byggutvecklingen och minskade med 13 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget augusti 2018

  2018-09-05

  Den totala igångsättningsvolymen minskade mellan september 2017 och augusti 2018 med 31 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden minskade med 29  procent, och inom delmarknaden lokaler minskade byggstarterna med 33 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också negativt till byggutvecklingen och minskade med 32 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget februari 2018

  2018-03-01

  Den totala igångsättningsvolymen minskade mellan mars 2017 och februari 2018 med 29 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden minskade med 26 procent, och inom delmarknaden lokaler minskade byggstarterna med 33 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också negativt till byggutvecklingen och minskade med 28 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

Sida 1/21 »

Byggtermometern innehåller

 • Månadsstatistik över igångsatt byggvolym regionalt och i hela riket.
 • Utveckling av byggvolymen på delmarknaderna bostäder, anläggning och lokaler.
 • Termometervärden för det aktuella byggläget.
 • Listor över de största byggprojekten som satts igång de senaste tolv månaderna.