Byggtermometern

Byggtermometern visar värdet av igångsatta byggprojekt månad för månad. Hela värdet av ett projekt ger genomslag i statistiken den månad det startar.


Analyser

 • Byggläget november 2016

  2016-12-02

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan december 2015 och november 2016 med 46 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 43 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 45 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade 54 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget oktober 2016

  2016-11-06

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan november 2015 och oktober 2016 med 46 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 44 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 42 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade 55 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget september 2016

  2016-10-03

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan oktober 2015 och september 2016 med 40 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 41 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 31 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade 53 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

   

 • Byggläget augusti 2016

  2016-09-01

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan september 2015 och augusti 2016 med 12 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 17 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 3 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade 16 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget juli 2016

  2016-08-25

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan augusti 2015 och juli 2016 med 4 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Uppdelat på de olika delmarknaderna visade att igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 16 procent, och inom delmarknaden anläggningar ökade byggstarterna med 3 procent. Lokalmarknaden bidrog däremot negativt till byggutvecklingen och minskade med 11 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

Sida 1/18 »

Byggtermometern innehåller

 • Månadsstatistik över igångsatt byggvolym regionalt och i hela riket.
 • Utveckling av byggvolymen på delmarknaderna bostäder, anläggning och lokaler.
 • Termometervärden för det aktuella byggläget.
 • Listor över de största byggprojekten som satts igång de senaste tolv månaderna.