Byggtermometern

Byggtermometern visar värdet av igångsatta byggprojekt månad för månad. Hela värdet av ett projekt ger genomslag i statistiken den månad det startar.


Analyser

 • Byggläget april 2016

  2016-05-11

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan maj 2015 och april 2016 med 3 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Uppdelat på de olika delmarknaderna visade att igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 11 procent, och inom delmarknaden anläggningar ökade byggstarterna med 14 procent. Lokalmarknaden bidrog däremot negativt till byggutvecklingen och minskade med 13 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

   

 • Byggläget mars 2016

  2016-04-04

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan april 2015 och mars 2016 med 6 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Uppdelat på de olika delmarknaderna visade att igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 19 procent, och inom delmarknaden anläggningar ökade byggstarterna med 13 procent. Lokalmarknaden bidrog däremot negativt till byggutvecklingen och minskade med 13 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare. • Byggläget februari 2016

  2016-03-28

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan mars 2015 och februari 2016 med 16 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Uppdelat på de olika delmarknaderna visade att igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 37 procent, och inom delmarknaden anläggningar ökade byggstarterna med 30 procent. Lokalmarknaden bidrog däremot negativt till byggutvecklingen och minskade med 14 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.


 • Byggläget 2015

  2016-01-19

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan januari 2015 och december 2015 med 21 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Uppdelat på de olika delmarknaderna visade att igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 41 procent, och inom delmarknaden anläggningar ökade byggstarterna med 39 procent. Lokalmarknaden bidrog däremot neagtivt till byggutvecklingen och minskade med  9 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget oktober 2015

  2015-11-09

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan november 2014 och oktober 2015 med 15 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 36 procent, och inom delmarknaden anläggningar ökade byggstarterna med 19 procent. Lokalmarknaden bidrog dock negativt till byggutvecklingen och minskade med 7 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

Sida 1/16 »

Byggtermometern innehåller

 • Månadsstatistik över igångsatt byggvolym regionalt och i hela riket.
 • Utveckling av byggvolymen på delmarknaderna bostäder, anläggning och lokaler.
 • Termometervärden för det aktuella byggläget.
 • Listor över de största byggprojekten som satts igång de senaste tolv månaderna.