Byggtermometern

Byggtermometern visar värdet av igångsatta byggprojekt månad för månad. Hela värdet av ett projekt ger genomslag i statistiken den månad det startar.


Analyser

 • Byggläget juli 2016

  2016-08-25

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan augusti 2015 och juli 2016 med 4 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Uppdelat på de olika delmarknaderna visade att igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 16 procent, och inom delmarknaden anläggningar ökade byggstarterna med 3 procent. Lokalmarknaden bidrog däremot negativt till byggutvecklingen och minskade med 11 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget maj 2016

  2016-06-03

  Den totala igångsättningsvolymen minskade mellan jun 2015 och maj 2016 med 3 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Uppdelat på de olika delmarknaderna visade att igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 8 procent, och inom delmarknaden anläggningar minskade byggstarterna med 8 procent. Lokalmarknaden bidrog också negativt till byggutvecklingen och minskade med 12 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget april 2016

  2016-05-11

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan maj 2015 och april 2016 med 3 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Uppdelat på de olika delmarknaderna visade att igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 11 procent, och inom delmarknaden anläggningar ökade byggstarterna med 14 procent. Lokalmarknaden bidrog däremot negativt till byggutvecklingen och minskade med 13 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

   

 • Byggläget mars 2016

  2016-04-04

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan april 2015 och mars 2016 med 6 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Uppdelat på de olika delmarknaderna visade att igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 19 procent, och inom delmarknaden anläggningar ökade byggstarterna med 13 procent. Lokalmarknaden bidrog däremot negativt till byggutvecklingen och minskade med 13 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare. • Byggläget februari 2016

  2016-03-28

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan mars 2015 och februari 2016 med 16 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Uppdelat på de olika delmarknaderna visade att igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 37 procent, och inom delmarknaden anläggningar ökade byggstarterna med 30 procent. Lokalmarknaden bidrog däremot negativt till byggutvecklingen och minskade med 14 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.


Sida 1/17 »

Byggtermometern innehåller

 • Månadsstatistik över igångsatt byggvolym regionalt och i hela riket.
 • Utveckling av byggvolymen på delmarknaderna bostäder, anläggning och lokaler.
 • Termometervärden för det aktuella byggläget.
 • Listor över de största byggprojekten som satts igång de senaste tolv månaderna.