Byggtermometern

Byggtermometern visar värdet av igångsatta byggprojekt månad för månad. Hela värdet av ett projekt ger genomslag i statistiken den månad det startar.


Analyser

 • Byggläget september 2017

  2017-10-02

  Den totala igångsättningsvolymen minskade mellan oktober 2016 och september 2017 med 11 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden minskade med 11 procent, och inom delmarknaden lokaler minskade byggstarterna med 9 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också negativt till byggutvecklingen och minskade med 12 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget augusti 2017

  2017-09-01

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan september 2016 och augusti 2017 med 10 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 5 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 5 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 28 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget juli 2017

  2017-08-07

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan Augusti 2016 och juli 2017 med 18 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 4 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 19 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 45 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget juni 2017

  2017-07-16

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan juli 2016 och juni 2017 med 19 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 11 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 16 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 39 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget maj 2017

  2017-06-01

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan juni 2016 och maj 2017 med 25 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 21 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 15 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 47 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

   

Sida 1/20 »

Byggtermometern innehåller

 • Månadsstatistik över igångsatt byggvolym regionalt och i hela riket.
 • Utveckling av byggvolymen på delmarknaderna bostäder, anläggning och lokaler.
 • Termometervärden för det aktuella byggläget.
 • Listor över de största byggprojekten som satts igång de senaste tolv månaderna.