Byggtermometern

Byggtermometern visar värdet av igångsatta byggprojekt månad för månad. Hela värdet av ett projekt ger genomslag i statistiken den månad det startar.


Analyser

 • Byggläget april 2019

  2019-05-02

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan april 2018 och mars 2019 med 21 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 21 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 34 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 10 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget mars 2019

  2019-04-15

   Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan april 2018 och mars 2019 med 15 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 6 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 32 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 14 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget februari 2019

  2019-03-12

  Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan mars 2018 och februari 2019 med 21 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 9 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 28 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade med 35 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

 • Byggläget januari 2019

  2019-03-12

  Den totala igångsättningsvolymen ökade melan februari 2018 och januari 2019 med 10 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Dock minskade igångsättandet på bostadsmarknaden med 2 procent. På delmarknaden lokaler ökade däremot igågnsättningsvolymen med 13 procent. Även anläggningsmarknaden bidrog positivt till byggutvecklingen och ökade med 28 procent under innevarande period jämfört med ett år tidigare.

 • Byggläget december 2018

  2019-03-12

  Den totala igångsättningsvolymen minskade för 2018 med 14 procent jämfört med 2017. Igångsättandet på bostadsmarknaden minskade med 23 procent, och inom delmarknaden lokaler minskade byggstarterna med 14 procent. Anläggningsmarknaden bidrog däremot positivt till byggutvecklingen och ökade med 2 procent under 2018 jämfört med 2017.

   

Sida 1/22 »

Byggtermometern innehåller

 • Månadsstatistik över igångsatt byggvolym regionalt och i hela riket.
 • Utveckling av byggvolymen på delmarknaderna bostäder, anläggning och lokaler.
 • Termometervärden för det aktuella byggläget.
 • Listor över de största byggprojekten som satts igång de senaste tolv månaderna.