Örebro - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Heden, ÖREBRO Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro 700 mkr 2018:11
2 Centrallager Lidl, etapp 2, Örebro Nybyggnad av centrallager i Västra P 450 mkr 2018:6
3 Södra Ladugårdsängen Tomt F, e, Örebro Nybyggnad av bostäder Södra Ladugård 175 mkr 2018:10
4 DO Hallsberg, Hallsberg Basunderhåll väg område Hallsberg 160 mkr 2018:9
5 Kv. Piloten, etapp 6, Örebro Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro 150 mkr 2018:9
6 Startbanan 1 & 2, Örebro Nybyggnad av bostäder i Södra Ladugå 150 mkr 2018:10
7 Lilla Ässkogvägen Norra Bro 15, Norra Bro Nybyggnad av bostäder i Norra Bro 90 mkr 2019:1
8 Kv Gasklockan 2, Österplan, et, Örebro Nya bostäder, kommersiella ytor, kon 85 mkr 2019:1
8 Kv Gasklockan 2, Österplan, et, Örebro Nya bostäder, kommersiella ytor, kon 85 mkr 2018:10
10 Kv Rottweilern 1 A o B, Örebro Nybyggnad av hyreslägenheter i Örebr 80 mkr 2018:8
11 Palmbohult, Berglunda verksamh, Örebro Utbyggnad av gator, VA-ledningar och 80 mkr 2019:1
12 Bullerskydd Hallsberg, Hallsberg Bullerskyddande fasadåtgärder i Hall 75 mkr 2019:1
13 del av Vreta 2:11 m.fl., FJUGESTA Nybyggnad av bostäder och förskola i 75 mkr 2019:1
14 Storå-Ställdalen, Ställdalen Kontaktledningsbyte och upprustning 75 mkr 2019:2
15 Aggerudsviken, Karlskoga Nybyggnad av punkthus i Aggerudsvike 55 mkr 2018:9
16 Adolfsbergsskolan Nyckelpigan , HALLTORPSVÄGEN 9-11 Örebro Renovering av F-6 skola i Örebro 45 mkr 2018:12
17 Eko - Marieberg, Marieberg Nybyggnad av butik i Örebro 45 mkr 2018:11
18 Karlsdalsallén, Södra Ladugård, KARLSDALSALLÉN Örebro Ut- och ombyggnation av allmän plats 40 mkr 2018:5
19 Kv. Piloten, etapp 3, Storbackavägen 10 Örebro Nybyggnad av parkeringshus på Gustav 40 mkr 2018:3
20 Rönneshytta sågverk, RÖNNESHYTTA Eventuell sanering av mark i Askersu 40 mkr 2018:4