Blekinge - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 kvv Karlskrona, etapp 2, KARLSKRONA Nybyggnad av kraftvärmeverk i Karlsk 505 mkr 2019:1
2 Djurtorp 1:11 - Djurtorp 5:1, Djurtorpsvägen 54-11 Karlshamn Nybyggnad av vindkraftverk i Karlsha 225 mkr 2018:7
3 Kv. Svarven, Ronneby Ombyggnad till 4-9 skola i Ronneby 135 mkr 2019:1
4 Kv Kilen del av, Ronneby Nybyggnad av bostäder i Ronneby 90 mkr 2018:9
5 Kv. Kilen, södra delen, Ronneby Nybyggnad av trygghetsboende och för 90 mkr 2018:12
6 Villa Fehr Västra Nättraby 6:9, Nättraby Nybyggnad av bostäder i Karlskrona 80 mkr 2018:6
7 Gullberna, g:a soptippen, Gullberna Nybyggnad av solcellspark i Karlskro 70 mkr 2018:9
8 Trummenäs Torstäva 13:9 mfl, Trummenäs Nybyggnad av radhus i Karlskrona 65 mkr 2019:1
9 Rävabygget 4:1, Byggesvägen Mörrum Nybyggnad av skivfilteranläggning i 62.5 mkr 2018:9
10 Företagscenter f.d. Brända tom, Östra Storgatan m fl Olofström Nybyggnad av SABO kombohus i Olofstr 60 mkr 2018:11
11 Garvaren ET1, Pantarholmen, Pantarholmen Nybyggnad av smålägenheter på Pantar 60 mkr 2018:8
12 Rödeby, Karlskrona Konsultupphandling för projektering 60 mkr 2018:9
13 Vägmarkering G och K län, Karlskrona Vägmarkeringar inom Kronoberg och Bl 54 mkr 2018:5
14 Kilströmskaj, Karlskrona Sanering av mark för bostäder i Karl 50 mkr 2018:10
15 Nättraby, Nättraby Utbyggnad av Nättrabyskolan i Karlsk 50 mkr 2018:9
16 Ekenäs, Söder om vägen, Ronneby Nytt markområde för bostadsbyggande 40 mkr 2019:1
17 Lyckeby förskola, Rosenhill, Norra Kullevägen 5b Lyckeby Nybyggnad av förskola i Karlskrona 40 mkr 2018:12
18 Nogersunds företagsområde Skön, Nogersund Nybyggnad av industri, kontor o lage 40 mkr 2018:7
19 Ramdala, Ramdala Nya lokaler för skolverksamhet i Ram 40 mkr 2018:10
20 Ekenäs, Söder om vägen, Ronneby Nytt markområde för bostadsbyggande 36 mkr 2019:1