Blekinge - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 kvv Karlskrona, etapp 2, KARLSKRONA Nybyggnad av kraftvärmeverk i Karlsk 505 mkr 2019:1
2 Kv. Kilen södra delen, Ronneby Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneb 165 mkr 2019:6
3 Stärnö, Karlshamn Rivning av verksamhetsbyggnad 150 mkr 2019:4
4 Kallinge, Kallinge Nybyggnad av förskola och äldreboend 135 mkr 2019:7
5 Garvaren ET2, Pantarholmen, Västra Kvarngatan 2A Pantarholmen Nybyggnad av flerbostadshus på Panta 105 mkr 2019:3
6 Kv Kilen del av, Ronneby Nybyggnad av bostäder i Ronneby 90 mkr 2018:9
7 Kv. Kilen, södra delen, Ronneby Nybyggnad av trygghetsboende och för 90 mkr 2018:12
8 Brf Skärgården Pottholmen 1, Karlskrona Nybyggnad av flerbostadshus i Karlsk 85 mkr 2019:6
9 Företagscenter f.d., Östra Storgatan m fl Olofström Nybyggnad av flerbostadshus i Olofs 72 mkr 2019:3
10 Blå Port etapp 2 Ingenjören 13, Blåportshöjden 10 Karlskrona Nybyggnad av flerbostadshus i Karlsk 70 mkr 2019:4
11 Gullberna, g:a soptippen, Gullberna Nybyggnad av solcellspark i Karlskro 70 mkr 2018:9
12 Trummenäs Torstäva 13:9 mfl, Trummenäs Nybyggnad av radhus i Karlskrona 65 mkr 2019:1
13 Rävabygget 4:1, Byggesvägen Mörrum Nybyggnad av skivfilteranläggning i 62.5 mkr 2018:9
14 Företagscenter f.d. Brända tom, Östra Storgatan m fl Olofström Nybyggnad av SABO kombohus i Olofstr 60 mkr 2018:11
15 Rödeby, Karlskrona Konsultupphandling för projektering 60 mkr 2018:9
16 Fredriksdals omvårdnadsboende, Nättraby Om- och nybyggnad för omvårdnadsboen 50 mkr 2019:7
17 Kilströmskaj, Karlskrona Sanering av mark för bostäder i Karl 50 mkr 2018:10
18 Nättraby, Nättraby Utbyggnad av Nättrabyskolan i Karlsk 50 mkr 2018:9
19 Hejans Lycka, etapp 1 Fredriks, Nättraby Nybyggnad av bostäder i Karlskrona 40 mkr 2019:1
20 Lyckeby förskola, Rosenhill, Norra Kullevägen 5b Lyckeby Nybyggnad av förskola i Karlskrona 40 mkr 2018:121