Dalarna - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Väg E16/väg 66, E 16 VANSBRO Ombyggnad av väg 66 mellan Vansbro-H 188 mkr 2017:8
2 Idre Himmelfjäll, etapp 1, IDRE Nybyggnad av skidliftar i Idre 180 mkr 2017:4
3 Svartnäs vindkraftpark, Svartnäs kyrka Nybyggnad av vindkraftpark i Svartnä 158 mkr 2017:9
4 Rommeholen-Gyllenhemsvägen, Väg 70 BORLÄNGE Ombyggnad till mötesfri väg Smedjeba 150 mkr 2017:2
5 Marnässkolan Staren 1, GRÅGÅSVÄGEN 7-11 Marnäs Nybyggnad av F.6 skola på Marnäs, Lu 120 mkr 2017:3
6 Ramavtal, mark- och anläggning, FALUN Ramavtal mark- och anläggningsarbete 120 mkr 2017:5
7 Kall/halvvarm beläggning regio, BORLÄNGE Kall/halvvarm beläggning i region Mi 116 mkr 2017:5
8 Varmmassabeläggning region Mit, BORLÄNGE Utförande av varmmassabeläggning i r 98 mkr 2017:5
9 Kolbäcksån Morgårdshammar Morg, SMEDJEBACKEN Nybyggnad av radhus/flerbostadshus i 87.5 mkr 2017:8
10 Leksands avloppsreningsverk Öv, Millavägen 31 LEKSAND Om- och tillbyggnad av Leksands avlo 85 mkr 2017:2
11 Mora Brandstation Mellan Malun, MORA Nybyggnad av räddningsstation i Mora 85 mkr 2017:6
12 Kv. Snedkanten Noret 62:45, STATIONSGATAN LEKSAND Nybyggnad av flerbostadshus i centra 80 mkr 2017:9
13 Måmyren, MORA Nybyggnad av bostäder i Mora 75 mkr 2017:10
14 Nedre Gruvriset, Kvartsstigen FALUN Nybyggnad av radhus och flerbostadsh 75 mkr 2017:8
15 Skräddarbacken Edvard 1, Pilt Jans väg BORLÄNGE Nybyggnad av flerbostadshus i Borlän 70 mkr 2017:9
16 Värmebeläggning Region Mitt, BORLÄNGE Utförande av värmebeläggningar inom 67 mkr 2017:3
17 Svinöhed-Stjärnsund, Väg 764 Svinöhed Ombyggnad av väg mellan Svinöhed-Stj 62 mkr 2017:6
18 Bergskristallen, FALUN Nybyggnad av bostäder i Falun 50 mkr 2017:5
19 Lisselhagen, BORLÄNGE Nybyggnad av flerbostadshus i Borlän 50 mkr 2017:9
20 Transformatorstation Mora, MORA Om- och nybyggnad av transformatorst 50 mkr 2017:6shus i Tjärna