Fyrbodal - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 VGO-projektet Sjöbol 2:5, Humlekärr Nybyggnad av vacuumanläggning i Lyse 1600 mkr 2016:12
2 kv Mars vid Resecentrum, Kungsgatan-Drottninggatan TROLLHÄTTAN Nybyggnad av flerbostadshus i Trollh 280 mkr 2016:6
3 Österröd Reningsverk Strömstad, Österröd Ombyggnad av reningsverk på Österröd 160 mkr 2017:3
4 Vargön Alloys, VARGÖN Nybyggnad av ackumulatortank i Vargö 115 mkr 2016:12
5 Brf Smögenboden 2 och 3, Kleve, SMÖGEN Nybyggnad av flerbostadshus i hamnen 100 mkr 2016:10
6 Korseberg Park Strandberidaren, Sjöbodsvägen Korseberg Nybyggnad av flerbostadshus i Väners 100 mkr 2017:4
7 Östanvindsvägen Kv Graniten 1,, ÖSTANVINDSVÄGEN UDDEVALLA ROT-renovering i flerbostadshus i Ud 100 mkr 2017:3
8 Pilen 4 m fl Kv Pilen 4, SURBRUNNSGATAN 17 STRÖMSTAD Rivning och nybyggnad av flerbostads 100 mkr 2017:4
9 kv Zebran, Sågareg/Tingvallav/Elviusg mfl Tingvalla Nybyggnad av flerbostadshus på Tingv 80 mkr 2017:4
10 Kall/halvvarm beläggning regio, VÄNERSBORG Utförande av kall/halvvarm beläggnin 75 mkr 2017:1
11 Edsgärdet, etapp 2, Storgatan 7A ED Ombyggnad av äldreboende i Dals-Ed, 70 mkr 2016:10
12 Kärratunnlarna, tunnel 1 och 2, Väg 44 UDDEVALLA Reparation av Kärratunnlarna i Uddev 68 mkr 2017:1
13 Sunds Terrasser, UDDEVALLA Nybyggnad av flerbostadshus i Uddeva 65 mkr 2016:6
14 Vargön-Trollhättan Fjärrvärmek, TROLLHÄTTAN Nybyggnad av fjärrvärmekulvert mella 60 mkr 2016:12
15 Lyckosvingen Anfasteröd 2:14, UDDEVALLA Nybyggnad av flerbostadshus i Uddeva 55 mkr 2016:11
16 Kv Rudan, Tureborg 1:136 mfl, del av Tureborg Nybyggnad av flerbostadshus på Tureb 52.5 mkr 2016:12
17 Halvorstorp Järnsågen 3 och 4, Tunhemsvägen 134 Halvorstorp Sanering av fastighet vid fd kemtvät 48 mkr 2016:6
18 Hälle Lider Skälläckeröd 1:23, UDDEVALLA Nybyggnad av flerbostadshus i Uddeva 45 mkr 2017:4
19 Sundsstrand, UDDEVALLA Nybyggnad av bostäder i Forshälla, U 45 mkr 2017:1
20 Brf Källtorpslyckan Källstorp , TROLLHÄTTAN Nybyggnad av flerbostadshus i Trollh 40 mkr 2016:6: 2016:6