Fyrbodal - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 VGO-projektet Sjöbol 2:5, Humlekärr Nybyggnad av vacuumanläggning i Lyse 1600 mkr 2016:12
2 Källdalsskolan, Lingataan/Undavägen UDDEVALLA Nybyggnad av skola, idrottshall mm i 212 mkr 2017:8
3 Österröd Reningsverk Strömstad, Österröd Ombyggnad av reningsverk på Österröd 160 mkr 2017:3
4 Överby Köpcentrum, Överby Västra Överby Utbyggnad av köpcentrum på Överby, T 150 mkr 2017:6
5 Vargön Alloys, VARGÖN Nybyggnad av ackumulatortank i Vargö 115 mkr 2016:12
6 Korseberg Park Strandberidaren, Sjöbodsvägen Korseberg Nybyggnad av flerbostadshus i Väners 100 mkr 2017:4
7 Östanvindsvägen Kv Graniten 1,, ÖSTANVINDSVÄGEN UDDEVALLA ROT-renovering i flerbostadshus i Ud 100 mkr 2017:3
8 Pilen 4 m fl Kv Pilen 4, SURBRUNNSGATAN 17 STRÖMSTAD Rivning och nybyggnad av flerbostads 100 mkr 2017:4
9 kv Zebran, Sågareg/Tingvallav/Elviusg mfl Tingvalla Nybyggnad av flerbostadshus på Tingv 80 mkr 2017:4
10 Nord Koster, STRÖMSTAD Nybyggnad av flerbostadshus i Ströms 79 mkr 2017:10
11 Kall/halvvarm beläggning regio, VÄNERSBORG Utförande av kall/halvvarm beläggnin 75 mkr 2017:1
12 Edsgärdet äldreboende, Storgatan 7A ED Ombyggnad av äldreboende i Dals-Ed, 70 mkr 2017:8
13 Kärratunnlarna, tunnel 1 och 2, Väg 44 UDDEVALLA Reparation av Kärratunnlarna i Uddev 68 mkr 2017:1
14 Oppen Bostäder, Vinbäck Tanum , Vinbäck Nybyggnad av bostadsrättslägenheter 63 mkr 2017:11
15 Dilab Lågum 1:32, ÅKAREVÄGEN 18 DINGLE Om- och tillbyggnad av lokaler i Din 60 mkr 2017:8
16 Vargön-Trollhättan Fjärrvärmek, TROLLHÄTTAN Nybyggnad av fjärrvärmekulvert mella 60 mkr 2016:12
17 Kv Rudan, Tureborg 1:136 mfl, del av Tureborg Nybyggnad av flerbostadshus på Tureb 52.5 mkr 2016:12
18 Furuhall Rotviksbro etapp 4-8 , Svälte Kile Nybyggnad av enbostadshus etapp 4-5 50 mkr 2017:10
19 Hälle Lider Skälläckeröd 1:23, UDDEVALLA Nybyggnad av flerbostadshus i Uddeva 45 mkr 2017:4
20 Kyrkvik 1:158, f.d. Försvarsgå, Stora Kyrkogatan 7 LYSEKIL Nybyggnad av bostäder i Lysekil 45 mkr 2017:817:8an