Göteborg - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Korsvägen, Västlänken Göteborg Västlänken station Korsvägen 3800 mkr 2018:9
2 Västlänken Entreprenad E2 Cent, Haga-Korsävägen Göteborg Nybyggnad av tågtunnel och station C 2500 mkr 2018:9
3 Kvarnberget, Västlänken Göteborg Nybyggnad av tunnel, Entreprenad Kva 820 mkr 2018:9
4 Kineum Gårda Skylinde 16:17, Göteborg Nybyggnad av kontorshus och hotell G 800 mkr 2019:3
5 Hotell Draken, Masthuggskajen, vid Järntorget Göteborg Nybyggnad av hotell i Göteborg 750 mkr 2019:6
6 Flatås Alleér Kv Järnbrott, Nymilsgatan Västra Frölunda Nybyggnad av lägenheter i Högsbo, Gö 700 mkr 2018:12
7 Kvilleleden, Göteborg Ombyggnad av gator, spårvägar mm i B 500 mkr 2019:4
8 Kallebäcks Terrasser, Mejerist, Smörgatan Göteborg Nybyggnad av flerbostadshus i Götebo 375 mkr 2019:4
9 Bläseboskolan Hjällbo 11:4, Bollplansgatan 1 Angered Nybyggnad av skola mm i Göteborg 350 mkr 2018:10
10 Älvsborgsbron, etapp 3, 4 och , Göteborg Underhåll av Älvsborgsbron, etapp 3, 325 mkr 2019:6
11 fd Motortekniska Gymnasiet Jär, Nymilsgatan Askim Nybyggnad av flerbostadshus och förs 325 mkr 2018:11
12 Gunnetorpsvägen,Tuve, Göteborg Nybyggnad av flerbostadshus i Tuve, 300 mkr 2019:2
13 Nya Kvibergshuset KVIBERG 22:5, Beväringsgatan 3 Göteborg Nybyggnad av flerbostadshus i Kviber 300 mkr 2019:4
14 Tuve, Västra Gunnesgärde 8 Göteborg Nybyggnad av flerbostadshus och park 300 mkr 2019:4
15 Järnbrott, Nymilsgatan Västra Frölunda Nybyggnad av flerbostadshus mm i Göt 280 mkr 2018:11
16 Lunden, Delsjöområdet, HOGENSKILDSGATAN Lunden På- och ombyggnad av flerbostadshus 280 mkr 2019:3
17 Brf Esplanaden, Nya Hovås Skin, Göteborg Nybyggnad av flerbostadshus i Götebo 275 mkr 2018:11
18 Kallebäcks Terrasser, Mjölkpal, Smörgatan Göteborg Nybyggnad av flerbostadshus i Götebo 275 mkr 2019:5
19 Mandolingatan, Frölunda Allé, , Mandolingatan Göteborg Nybyggnad av flerbostadshus i Götebo 273 mkr 2019:4
20 Briljantgatan och Smaragdgatan, Göteborg Nybyggnad av flerbostadshus i Götebo 230 mkr 2019:6