Göteborg - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Korsvägen, Västlänken Göteborg Västlänken station Korsvägen 3800 mkr 2018:9
2 Västlänken Entreprenad E2 Cent, Haga-Korsävägen Göteborg Nybyggnad av tågtunnel och station C 2500 mkr 2018:9
3 Geely Lindholmen, Pumpgatan, PUMPGATAN Göteborg Nybyggnad av innovationsanläggning p 1500 mkr 2018:8
4 Kvarnberget, Västlänken Göteborg Nybyggnad av tunnel, Entreprenad Kva 820 mkr 2018:9
5 Kineum Gårda Skylinde 16:17, Göteborg Nybyggnad av kontorshus och hotell G 800 mkr 2019:3
6 Flatås Alleér Kv Järnbrott, Nymilsgatan Västra Frölunda Nybyggnad av lägenheter i Högsbo, Gö 700 mkr 2018:12
7 Kvilleleden, Göteborg Ombyggnad av gator, spårvägar mm i B 500 mkr 2019:4
8 Makrillen, Gamlestaden SKF:s gamla indust Göteborg Nybyggnad av bostäder och butiker i 500 mkr 2018:6
9 Quality Hotel Krokslätts Fabri, Mölndal Nybyggnad av hotell i Mölndal 500 mkr 2018:6
10 Björndammen, Partille Ombyggnad av gårdar i Partille 402 mkr 2018:8
11 Kallebäcks Terrasser, Mejerist, Smörgatan Göteborg Nybyggnad av flerbostadshus i Götebo 375 mkr 2019:4
12 Bläseboskolan Hjällbo 11:4, Bollplansgatan 1 Angered Nybyggnad av skola mm i Göteborg 350 mkr 2018:10
13 Långströmsgatan, Långströmsgatan Göteborg Renovering av flerbostadshus i Göteb 340 mkr 2018:8
14 fd Motortekniska Gymnasiet Jär, Nymilsgatan Askim Nybyggnad av flerbostadshus och förs 325 mkr 2018:11
15 Gunnetorpsvägen,Tuve, Göteborg Nybyggnad av flerbostadshus i Tuve, 300 mkr 2019:2
16 Lindholmshamnen, Kvarter 4, Äl, Lindholmen Lindholmen Nybyggnad av flerbostadshus på Lindh 300 mkr 2018:8
17 Nya Kvibergshuset KVIBERG 22:5, Beväringsgatan 3 Göteborg Nybyggnad av flerbostadshus i Kviber 300 mkr 2019:4
18 Tuve, Västra Gunnesgärde 8 Göteborg Nybyggnad av flerbostadshus och park 300 mkr 2019:4
19 Järnbrott, Nymilsgatan Västra Frölunda Nybyggnad av flerbostadshus mm i Göt 280 mkr 2018:11
20 Lunden, Delsjöområdet, HOGENSKILDSGATAN Lunden På- och ombyggnad av flerbostadshus 280 mkr 2019:3