Gotland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Tofta skjutfält, delprojekt 2, Visby Nybyggnad av FMV-verkstad i Visby 200 mkr 2018:12
2 Brf Visby Gärde A7 området, Visby Nybyggnad av bostadsrättslägenheter 75 mkr 2019:1
3 Söderport kv Järnvägen, Mejerigatan 2 Visby Nybyggnad av flerbostadshus och radh 60 mkr 2019:2
4 Bläckfisken 3, Lummelundsväg Visby Nybyggnad av bostäder i Visby 50 mkr 2019:6
5 Kv Signallottan, etapp 1 Visby, Artilleriet 2 Visby Nybyggnad av bostäder på A7-området, 50 mkr 2018:11
6 kv Kaptenen, Visby Nybyggnad av enbostadshus i Visby 40 mkr 2019:4
7 Färjeleden, Färjeleden/Allégatan Visby Nybyggnad av cirkulationsplats och g 37.5 mkr 2018:9
8 Västergarn-Klintehamn Väg 140, Gotland Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan 30 mkr 2019:4
9 Fröjel-Klintehamn, Klintehamn Ny överföringsledning mellan 20 mkr 2018:9