Gotland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Tofta skjutfält, etapp1, Gotland Ny infrastruktur på Tofta skjutfält 219.7 mkr 2018:7
2 Tofta skjutfält, delprojekt 2, Visby Nybyggnad av FMV-verkstad i Visby 200 mkr 2018:12
3 Visby Kransborren, Visby Nybyggnad av hotell i Visby 90 mkr 2018:6
4 Brf Visby Gärde A7 området, Visby Nybyggnad av bostadsrättslägenheter 75 mkr 2019:1
5 Söderport kv Järnvägen, Mejerigatan 2 Visby Nybyggnad av flerbostadshus och radh 60 mkr 2019:2
6 Kv Signallottan, etapp 1 Visby, Artilleriet 2 Visby Nybyggnad av bostäder på A7-området, 50 mkr 2018:11
7 kv Kaptenen, Visby Nybyggnad av enbostadshus i Visby 40 mkr 2019:4
8 Färjeleden, Färjeleden/Allégatan Visby Nybyggnad av cirkulationsplats och g 37.5 mkr 2018:9
9 Västergarn-Klintehamn Väg 140, Gotland Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan 30 mkr 2019:4
10 Visby lasarett Abborren 9, S:t Göransgatan 5 Visby Om- och nybyggnad av reservkraft vid 22.8 mkr 2018:7
11 Eksta-Fröjel, Eksta kyrka Ny överföringsledning mellan 20.9 mkr 2018:7
12 Fröjel-Klintehamn, Klintehamn Ny överföringsledning mellan 20 mkr 2018:9gning
13 Visby lasarett, S:t Göransgatan 5 Visby Om- och nybyggnad av reservkraft vid 22.8 mkr 2018:7
14 Eksta-Fröjel, Eksta kyrka Ny överföringsledning mellan 20.9 mkr 2018:7
15 Fröjel-Klintehamn, Klintehamn Ny överföringsledning mellan 20 mkr 2018:9
16 Krafttransformatorer på Gotlan, Gotland Nya krafttransformatorer på Gotland 20 mkr 2018:3