Gotland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Tofta skjutfält, etapp1, Gotland Ny infrastruktur på Tofta skjutfält 219.7 mkr 2018:7
2 Södercentrum, SÖDERVÄG Visby Nybyggnad av flerbostadshus Visby 150 mkr 2018:9
3 Kv Signallottan 3 Visby Artill, VISBY Nybyggnad av bostadsrätter på Visby 110 mkr 2018:1
4 Signallottan GBJ, område B, Artilleriet 2 Visby Nybyggnad av bostäder på A7-området, 95 mkr 2018:9
5 Visby Kransborren, Visby Nybyggnad av hotell i Visby 90 mkr 2018:6
6 Näsudden, Fas 3B, Näsudden Vindkraftverk på Näsudden, Gotland 75 mkr 2018:2
7 Kv Signallottan, etapp 1 Visby, Artilleriet 2 Visby Nybyggnad av bostäder på A7-området, 50 mkr 2018:11
8 Gotlands län, beläggning grupp, Gotland Underhållsbeläggning tank i Gotlands 35 mkr 2018:3
9 Visby Hamn, Visby Nybyggnad av elanslutning vid färjel 35 mkr 2018:3
10 Västergarn-Klintehamn Väg 140, Gotland Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan 30 mkr 2018:11
11 Visby lasarett, S:t Göransgatan 5 Visby Om- och nybyggnad av reservkraft vid 22.8 mkr 2018:7
12 Eksta-Fröjel, Eksta kyrka Ny överföringsledning mellan 20.9 mkr 2018:7
13 Fröjel-Klintehamn, Klintehamn Ny överföringsledning mellan 20 mkr 2018:9
14 Krafttransformatorer på Gotlan, Gotland Nya krafttransformatorer på Gotland 20 mkr 2018:3lan, Gotland