Gotland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Tofta skjutfält, etapp1, Gotland Ny infrastruktur på Tofta skjutfält 219.7 mkr 2017:6
2 Basunderhåll Södra Gotland, VISBY Basunderhåll allmänna vägar område S 100 mkr 2017:9
3 Torslunden, VISBY Nybyggnad av bostadsrättslägenheter 80 mkr 2017:7
4 A7 området, VISBY Nybyggnad av bostadsrättslägenheter 75 mkr 2017:4
5 Kolgården, VISBY Nybyggnad av bostadsrättslägenheter 75 mkr 2017:7
6 Klintehamns avloppsreningsverk, Mattshagevägen KLINTEHAMN Utbyggnad av Klintehamn avloppsrenin 48 mkr 2017:3
7 kv Malajen Visby Artilleriet 1, VISBY Nybyggnad av radhus och kedjehus i V 45 mkr 2017:8
8 Rekylen Visby Rekylen 24, VISBY Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, 37.5 mkr 2017:4
9 Visby Hamn, VISBY Nybyggnad av elanslutning vid färjel 35 mkr 2017:9
10 Rekylen, VISBY Nybyggnad av studentlägenheter i Vis 25 mkr 2017:5
11 Visby Hamn, VISBY Nybyggnad av elanslutning vid färjel 35 mkr 2017:9
12 Rekylen, VISBY Nybyggnad av studentlägenheter i Vis 25 mkr 2017:5
13 Vägbeläggning varm, Gotlands l, VISBY Utförande av vägbeläggning varm inom 20 mkr 2017:1gstart: 2017:5
14 Vägbeläggning varm, Gotlands l, VISBY Utförande av vägbeläggning varm inom 20 mkr 2017:11
15 Vägbeläggning varm, Gotlands l, VISBY Utförande av vägbeläggning varm inom 20 mkr 2017:1 6 Bunge , Gotland
17 Vägbeläggning varm, Gotlands l, VISBY Utförande av vägbeläggning varm inom 20 mkr 2017:1 etapp 6 Bunge , Gotland
19 Vägbeläggning varm, Gotlands l, VISBY Utförande av vägbeläggning varm inom 20 mkr 2017:1art: 2017:1