Gotland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Kv. Adjutanten 1, ALLÉGATAN VISBY Nybyggnad av flerbostadshus, Visby 100 mkr 2017:1
2 Stenhuggaren Visby Stenhuggare, VISBY Nybyggnad av affärshus i Visby 84 mkr 2016:9
3 Kv Signallottan, område C Visb, VISBY Nybyggnad av bostäder på A7-området, 75 mkr 2017:1
4 Snäckgärdsbaden, etapp 3, Snäckgärdsbaden Nybyggnad av flerbostadshus i Snäckg 70 mkr 2016:9
5 A7-området, kvarter B Sergante, VISBY Nytt bostadsområde i Visby 60 mkr 2016:10
6 Klintehamns avloppsreningsverk, Mattshagevägen KLINTEHAMN Utbyggnad av Klintehamn avloppsrenin 48 mkr 2017:3
7 Kv Dillen, Bingebyområdet, VISBY Renovering av radhus i Visby 40 mkr 2016:9
8 Förskolan Törnekvior Visby Art, Greta Arwidssons Gata 5 VISBY Nybyggnad av förskola i Visby 39 mkr 2016:12
9 Rekylen Visby Rekylen 24, VISBY Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, 37.5 mkr 2017:4
10 BoKlok, Byggmästaren Visby Såp, VISBY Nybyggnad av flerbostadshus i Terra 35 mkr 2016:6
11 Terra Nova, C borg, VISBY Nybyggnad av särskilt boende i Visby 35 mkr 2016:10
12 Visby Airport, VISBY Ombyggnad och upprustning av Visby f 30 mkr 2016:9
13 Visby Såpsjudaren Visby Såpsju, Sjudarevägen VISBY Nybyggnad av flerbostadshus i Visby 30 mkr 2016:8
14 Rekylen, VISBY Nybyggnad av studentlägenheter i Vis 25 mkr 2017:5
15 Kronhagastrand, etapp 6 Bunge , Gotland Nybyggnad av parhus & flerbostadshus 20 mkr 2016:11
16 Vägbeläggning varm, Gotlands l, VISBY Utförande av vägbeläggning varm inom 20 mkr 2017:1nd