Gotland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Tofta skjutfält, etapp1, Gotland Ny infrastruktur på Tofta skjutfält 219.7 mkr 2017:6
2 Kv. Adjutanten 1, ALLÉGATAN VISBY Nybyggnad av flerbostadshus, Visby 100 mkr 2017:1
3 Stenhuggaren Visby Stenhuggare, VISBY Nybyggnad av affärshus i Visby 84 mkr 2016:9
4 Torslunden, VISBY Nybyggnad av bostadsrättslägenheter 80 mkr 2017:7
5 A7 området, VISBY Nybyggnad av bostadsrättslägenheter 75 mkr 2017:4
6 Kolgården, VISBY Nybyggnad av bostadsrättslägenheter 75 mkr 2017:7
7 Kv Signallottan, område C Visb, VISBY Nybyggnad av bostäder på A7-området, 75 mkr 2017:1
8 Snäckgärdsbaden, etapp 3, Snäckgärdsbaden Nybyggnad av flerbostadshus i Snäckg 70 mkr 2016:9
9 A7-området, kvarter B Sergante, VISBY Nytt bostadsområde i Visby 60 mkr 2016:10
10 Klintehamns avloppsreningsverk, Mattshagevägen KLINTEHAMN Utbyggnad av Klintehamn avloppsrenin 48 mkr 2017:3
11 Kv Dillen, Bingebyområdet, VISBY Renovering av radhus i Visby 40 mkr 2016:9
12 Förskolan Törnekvior Visby Art, Greta Arwidssons Gata 5 VISBY Nybyggnad av förskola i Visby 39 mkr 2016:12
13 Rekylen Visby Rekylen 24, VISBY Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, 37.5 mkr 2017:4
14 Terra Nova, C borg, VISBY Nybyggnad av särskilt boende i Visby 35 mkr 2016:10
15 Visby Airport, VISBY Ombyggnad och upprustning av Visby f 30 mkr 2016:9
16 Visby Såpsjudaren Visby Såpsju, Sjudarevägen VISBY Nybyggnad av flerbostadshus i Visby 30 mkr 2016:8
17 Rekylen, VISBY Nybyggnad av studentlägenheter i Vis 25 mkr 2017:5
18 Kronhagastrand, etapp 6 Bunge , Gotland Nybyggnad av parhus & flerbostadshus 20 mkr 2016:11
19 Vägbeläggning varm, Gotlands l, VISBY Utförande av vägbeläggning varm inom 20 mkr 2017:1