Gotland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Tofta skjutfält, etapp1, Gotland Ny infrastruktur på Tofta skjutfält 219.7 mkr 2017:6
2 Basunderhåll Södra Gotland, VISBY Basunderhåll allmänna vägar område S 100 mkr 2017:9
3 Kv. Adjutanten 1, ALLÉGATAN VISBY Nybyggnad av flerbostadshus, Visby 100 mkr 2017:1
4 Torslunden, VISBY Nybyggnad av bostadsrättslägenheter 80 mkr 2017:7
5 A7 området, VISBY Nybyggnad av bostadsrättslägenheter 75 mkr 2017:4
6 Kolgården, VISBY Nybyggnad av bostadsrättslägenheter 75 mkr 2017:7
7 Kv Signallottan, område C Visb, VISBY Nybyggnad av bostäder på A7-området, 75 mkr 2017:1
8 Klintehamns avloppsreningsverk, Mattshagevägen KLINTEHAMN Utbyggnad av Klintehamn avloppsrenin 48 mkr 2017:3
9 kv Malajen Visby Artilleriet 1, VISBY Nybyggnad av radhus och kedjehus i V 45 mkr 2017:8
10 Förskolan Törnekvior Visby Art, Greta Arwidssons Gata 5 VISBY Nybyggnad av förskola i Visby 39 mkr 2016:12
11 Rekylen Visby Rekylen 24, VISBY Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, 37.5 mkr 2017:4
12 Visby Hamn, VISBY Nybyggnad av elanslutning vid färjel 35 mkr 2017:9
13 Rekylen, VISBY Nybyggnad av studentlägenheter i Vis 25 mkr 2017:5
14 Vägbeläggning varm, Gotlands l, VISBY Utförande av vägbeläggning varm inom 20 mkr 2017:11
15 Vägbeläggning varm, Gotlands l, VISBY Utförande av vägbeläggning varm inom 20 mkr 2017:1 6 Bunge , Gotland
17 Vägbeläggning varm, Gotlands l, VISBY Utförande av vägbeläggning varm inom 20 mkr 2017:1 etapp 6 Bunge , Gotland
19 Vägbeläggning varm, Gotlands l, VISBY Utförande av vägbeläggning varm inom 20 mkr 2017:1art: 2017:1