Halland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Projekt Varbergstunneln Västku, Varberg Utbyggnad till dubbelspår, järnvägst 3800 mkr 2019:1
2 Ramavtal, ombyggnadsentreprena, Laholm Ramavtal avseende ombyggnadsentrepre 350 mkr 2018:9
3 Kv Kilot 2, Halmstad Nybyggnad av hotell i Halmstad 335 mkr 2018:9
4 Lundgren Trädgårdar Kv Kemiste, Bryngelhusgatan Halmstad Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst 300 mkr 2018:8
5 Kantorn och Klockaren Kantorn , Halmstad Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst 275 mkr 2018:9
6 Halmstads hamn, Halmstad Flytt av Industrihamnen och anläggan 260 mkr 2019:4
7 kv Hjulet 3 och 5 HJULET 3, HOLGERSGATAN 10 Falkenberg Nybyggnad av flerbostadshus mm i Fal 225 mkr 2019:4
8 Nya Brunnsberg, SABO:s Kombohu, Gödestadsvägen Varberg Nybyggnad av flerbostadshus i Varber 225 mkr 2019:4
9 Bläshammar Bläshammar 2:24, 2:, Varberg Nybyggnad av bostäder i Varberg 200 mkr 2019:4
10 Alunskiffern etapp 1, Täljstensgatan Varberg Nybyggnad av äldreboende i Varberg 185 mkr 2018:12
11 Falkenbergs gymnasieskola huvu, HOLGERSGATAN 7 Falkenberg Nybyggnad av kunskaps- och kulturce 185 mkr 2018:6
12 Kärlekens skola, Stentorpsvägen Halmstad Nybyggnad av 4-9 skola i Halmstad 180 mkr 2018:6
13 Rosenfred Mästaren 10, Klumbergsvägen 2 Varberg Nybyggnad av flerbostadshus i Varber 160 mkr 2019:2
14 Solhaga Arvidstorp 1:41, Solhagavägen 30 Falkenberg Om- tillbyggnad av äldreboende i Fal 155 mkr 2018:11
15 Hytlebruk, Hyltebruk Dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hylt 150 mkr 2018:7
16 Södra infarten etapp 1, trafik, Halmstad Om- och nybyggnad av trafikplatser v 150 mkr 2019:2
17 Kv Renen 13, Caprinus, Gamla kyrkbacken Varberg Sanering av förorenad mark i Varberg 147 mkr 2019:2
18 Brf Landgången, EGON ÖSTLUNDS GATA 12 Halmstad Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst 130 mkr 2018:6
19 Ätradalen basunderhåll, Vessigebro Basunderhåll på allmänna vägar inom 125 mkr 2018:9
20 Brf Gjutarens hus Kv Kemisten , Bryngelshusgatan Halmstad Nybyggnad av radhus i Halmstad 125 mkr 2018:11