Halland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Projekt Varbergstunneln Västku, Varberg Utbyggnad till dubbelspår, järnvägst 3800 mkr 2019:1
2 Ramavtal, ombyggnadsentreprena, Laholm Ramavtal avseende ombyggnadsentrepre 350 mkr 2018:9
3 Kv Kilot 2, Halmstad Nybyggnad av hotell i Halmstad 335 mkr 2018:9
4 Lundgren Trädgårdar Kv Kemiste, Bryngelhusgatan Halmstad Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst 300 mkr 2018:8
5 Vesterhavsporten Växthuset 9, HALMSTADVÄGEN Falkenberg Nybyggnad av flerbostadshus i Falken 300 mkr 2018:4
6 Kantorn och Klockaren Kantorn , Halmstad Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst 275 mkr 2018:9
7 kv Hjulet 5 HJULET 3, HOLGERSGATAN 10 Falkenberg Nybyggnad av flerbostadshus mm i Fal 225 mkr 2019:1
8 Alunskiffern, Varberg Nybyggnad av äldreboende i Varberg 185 mkr 2018:12
9 Falkenbergs gymnasieskola huvu, HOLGERSGATAN 7 Falkenberg Nybyggnad av kunskaps- och kulturce 185 mkr 2018:6
10 Kärlekens skola, Stentorpsvägen Halmstad Nybyggnad av 4-9 skola i Halmstad 180 mkr 2018:6
11 Solhaga Arvidstorp 1:41, Solhagavägen 30 Falkenberg Om- tillbyggnad av äldreboende i Fal 155 mkr 2018:11
12 Hytlebruk, Hyltebruk Dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hylt 150 mkr 2018:7
13 Brf Landgången, EGON ÖSTLUNDS GATA 12 Halmstad Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst 130 mkr 2018:6
14 Ätradalen basunderhåll, Vessigebro Basunderhåll på allmänna vägar inom 125 mkr 2018:9
15 Brf Gjutarens hus, Bryngelshusgatan Halmstad Nybyggnad av radhus i Halmstad 125 mkr 2018:11
16 Marmorlyckan Getakärr 6:74, Breared Varberg Nybyggnad av flerbostadshus i Varber 125 mkr 2018:8
17 Hansegård, Varberg Nybyggnad av bostäder Varberg 100 mkr 2018:10
18 Söder om Gullbranna, Halmstad Nybyggnad av fritidshusområde i Halm 100 mkr 2018:10
19 Distrikt Väst DH01, DH02, Halmstad TSK- och varmmassabeläggning i distr 71 mkr 2018:4
20 Allarp, Laholm Nybyggnad av pensionärsbostad i Laho 70 mkr 2018:8