Halland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Ringhlas, Varberg Nybyggnad för härdkylning på Ringhal 900 mkr 2018:1
2 Västra Sörse Lektorn 8, SÖDRA VÄGEN VARBERG Nybyggnad av flerbostadshus i Varber 400 mkr 2018:2
3 Ramavtal, ombyggnadsentreprena, Laholm Ramavtal avseende ombyggnadsentrepre 350 mkr 2018:9
4 Kv Kilot 2, Halmstad Nybyggnad av hotell i Halmstad 335 mkr 2018:9
5 Lundgren Trädgårdar Kv Kemiste, Bryngelhusgatan Halmstad Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst 300 mkr 2018:8
6 Vesterhavsporten Växthuset 9, HALMSTADVÄGEN Falkenberg Nybyggnad av flerbostadshus i Falken 300 mkr 2018:4
7 Kantorn och Klockaren, Halmstad Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst 275 mkr 2018:9
8 Kv Järnmalmen, Halmstad Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst 240 mkr 2018:2
9 Falkenbergs gymnasieskola huvu, HOLGERSGATAN 7 Falkenberg Nybyggnad av kunskaps- och kulturce 185 mkr 2018:6
10 Kärlekens skola, Stentorpsvägen Halmstad Nybyggnad av 4-9 skola i Halmstad 180 mkr 2018:6
11 Solhaga Arvidstorp 1:41, Solhagavägen 30 Falkenberg Om- tillbyggnad av äldreboende i Fal 155 mkr 2018:11
12 Hytlebruk, Hyltebruk Dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hylt 150 mkr 2018:7
13 Klackerup Kv Geväret 1 och Gra, STÅLGATAN Halmstad Förnyelse av hyreshus i Klackerup, e 140 mkr 2018:1
14 Brf Landgången, EGON ÖSTLUNDS GATA 12 Halmstad Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst 130 mkr 2018:6
15 Ätradalen basunderhåll, Vessigebro Basunderhåll på allmänna vägar inom 125 mkr 2018:9
16 Brf Gjutarens hus, Bryngelshusgatan Halmstad Nybyggnad av radhus i Halmstad 125 mkr 2018:11
17 Marmorlyckan Getakärr 6:74, Breared Varberg Nybyggnad av flerbostadshus i Varber 125 mkr 2018:8
18 Hansegård, Varberg Nybyggnad av bostäder Varberg 100 mkr 2018:10
19 Söder om Gullbranna, Halmstad Nybyggnad av fritidshusområde i Halm 100 mkr 2018:10
20 Kungsäpplet, Göingegården Trön, Ribstonvägen Varberg Nybyggnad av flerbostadshus i Varbe 90 mkr 2017:12:4