Halland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Hylte kraftverk, damm 16, 17, , vid Nissan HYLTEBRUK Dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hylt 250 mkr 2016:7
2 Halmstad Tegelbruk, etapp 1 Ha, SPERLINGSHOLMSVÄGEN 35 HALMSTAD Nybyggnad av flerbostadshus, förskol 200 mkr 2016:9
3 Halmstad Tegelbruk, etapp 2 Ha, SPERLINGSHOLMSVÄGEN 35 HALMSTAD Nybyggnad av flerbostadshus på Slott 200 mkr 2016:9
4 Halmstad Tegelbruk, etapp 3 Ha, SPERLINGSHOLMSVÄGEN 35 HALMSTAD Nybyggnad av flerbostadshus på Slott 200 mkr 2016:9
5 Snöstorps IP Snöstorp 19:82, HALMSTAD Nybyggnad av bostäder i Halmstad 175 mkr 2017:1
6 Fredsvännen, FALKENBERG Nybyggnad av flerbostadshus på Krist 170 mkr 2017:1
7 Lugnetrondellen Tändstiftet, VÄRNAMOVÄGEN 6 VARBERG Nybyggnad av handelscentrum i Varber 150 mkr 2016:10
8 Kasematten 7 och 13, etapp 2, Krabbes väg VARBERG Nybyggnad av flerbostadshus i Varber 100 mkr 2016:8
9 Galleria Trädgården Trädgården, Västra Vallgatan VARBERG Påbyggnad av affärshus Varberg 85 mkr 2016:8
10 Distrikt Halmstad inom region , HALMSTAD Varmmassabeläggning i distrikt Halms 75 mkr 2017:4
11 Brf Brearedslyckan, etapp 2, VARBERG Nybyggnad av flerbostadshus i Varber 70 mkr 2017:3
12 Brf Glashuset Gasen 1, NYHEMSGATAN Nyhem Nybyggnad av bostäder på Nyhem i Hal 70 mkr 2016:10
13 Halmstads resecentrum etapp 2, Laholmsvägen HALMSTAD Ombyggnad för resecentrum i Halmstad 70 mkr 2016:8
14 Halmstad Hamn uppställningsyto, HALMSTAD Ombyggnad av hamn i Halmstad 60 mkr 2017:5
15 Slöinge-Perstorp Slöinge-Perst, FALKENBERG Nybyggnad av frysanläggning i Falken 60 mkr 2017:4
16 Brf Brearedslyckan, etapp 1 Br, VARBERG Nybyggnad av flerbostadshus i Varber 50 mkr 2016:10
17 Brf Salmo Salar Jordskalvet 2, Nissastrand/Gamletull HALMSTAD Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst 50 mkr 2016:10
18 Rejmes Bil AB Kartongen 1, Kristinehedsvägen 1 HALMSTAD Ombyggnad av verkstad i Halmstad 50 mkr 2016:12
19 Ästad Gårds hotell Ästad 1:7, ÄSTAD 10 TVÅÅKER Nybyggnad av hotell i Tvååker 45 mkr 2017:1
20 Brf Skreanäs, etapp 1 Skrea 9:, Skrea Nybyggnad av bostäder på Skrea, Falk 45 mkr 2016:10