Jämtland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Minnesgärdet vattenverk, ÖSTERSUND Ny- och ombyggnad av vattenverk i Ös 260 mkr 2018:4
2 Månsåsen-Svenstavik, Väg 321 Månsåsen Förstärkning av väg samt gc-väg, Mån 146 mkr 2017:9
3 Bräcke-Albacken Väg 711, BRÄCKE Ombyggnad av väg 711 mellan Bräcke-A 145 mkr 2018:2
4 Björnrike Idet Fjällby, Vemdalen Nybyggnad av stugor i Björnrike 90 mkr 2018:4
5 Väghyveln 9, Östersund Ombyggnad av skola i Östersund 90 mkr 2018:3
6 Sadeln etapp 3, Åre Björnen Nybyggnad av kedjehus i Åre etapp 3 70 mkr 2018:6
7 Olderns kraftverk, Olden Förstärkning av kraftverksdamm vid O 60 mkr 2018:1
8 Vemdalens Kyrkby, Vemdalen Nybyggnad av lägenhetshotell i Vemda 55 mkr 2018:5
9 Copperhill Mountain, ÅRE Nybyggnad av stugor vid Copperhill M 50 mkr 2018:1
10 Storsjöstrand/Beijers pumpstat, Östersund Ombyggnad/renovering av pumpstation 45 mkr 2017:9
11 Valne-Änge, Väg 675 Krokom Ombyggnad av väg 675 mellan Valne-Än 45 mkr 2018:1
12 Rinken, Östersund Nybyggnad av BOKLOK-bostäder i Öster 40 mkr 2018:8
13 Duved-Norska gränsen, DUVED Kontaktledningsåtgärder mellan Duved 35 mkr 2018:3
14 E14 Rännbergsbacken, E 14 Åre Nya stigningsfält mm på E14 mellan S 35 mkr 2018:4
15 Torsta-Östabacken-E14, Krokom Nybyggnad av gc-väg längs väg 610 me 35 mkr 2018:6
16 Tankbeläggning Region Mitt/Z20, Östersund Tankbeläggning i region Mitt, belägg 31 mkr 2018:4
17 Lit, Lit Nybyggnad av BOKLOK flerbostadshus i 30 mkr 2018:6
18 Sadelns skidområde, Västra Åre, Viksvägen, Hermelinsbacken Åre Nybyggnad av restaurang och värmestu 30 mkr 2018:7
19 Varmmassabeläggning, Västernor, Östersund Varmmassabeläggning i region Mitt, b 26 mkr 2018:3
20 Åsen, Åsen Strömsund Tillbyggnad av betongindustri i Strö 25 mkr 2017:12