Jämtland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Basunderhåll Krokom, Krokom Basunderhåll på allmänna vägar inom 243 mkr 2018:9
2 Bräcke-Albacken Väg 711, BRÄCKE Ombyggnad av väg 711 mellan Bräcke-A 145 mkr 2018:2
3 Björnrike Idet Fjällby, Vemdalen Nybyggnad av stugor i Björnrike 90 mkr 2018:4
4 Väghyveln 9, Östersund Ombyggnad av skola i Östersund 90 mkr 2018:3
5 Sadeln etapp 3, Åre Björnen Nybyggnad av kedjehus i Åre etapp 3 70 mkr 2018:6
6 Sadeln etapp 4, Åre Björnen Nybyggnad av kedjehus i Åre etapp 4 70 mkr 2018:9
7 Bydalens reningsverk, Mårdsund, Bydalen Nybyggnad av avloppsreningsverk i By 60 mkr 2018:9
8 Tallåsen, Bandvagnsgränd 9 Östersund Nybyggnad av flerbostadshus i Östers 60 mkr 2018:10
9 Vemdalens Kyrkby, Vemdalen Nybyggnad av lägenhetshotell i Vemda 55 mkr 2018:5
10 Copperhill Mountain, ÅRE Nybyggnad av stugor vid Copperhill M 50 mkr 2018:1
11 Valne-Änge, Väg 675 Krokom Ombyggnad av väg 675 mellan Valne-Än 45 mkr 2018:1
12 Rinken, Östersund Nybyggnad av BOKLOK-bostäder i Öster 40 mkr 2018:8
13 Bleckberget, Bleckberget Nybyggnad av vindkraftverk på Bleckb 35 mkr 2018:9
14 Duved-Norska gränsen, DUVED Kontaktledningsåtgärder mellan Duved 35 mkr 2018:3
15 E14 Rännbergsbacken, E 14 Åre Nya stigningsfält mm på E14 mellan S 35 mkr 2018:4
16 Torsta-Östabacken-E14, Krokom Nybyggnad av gc-väg längs väg 610 me 35 mkr 2018:6
17 Tankbeläggning Region Mitt/Z20, Östersund Tankbeläggning i region Mitt, belägg 31 mkr 2018:4
18 Duved, Duved Exploatering av mark för tomter i Du 30 mkr 2018:9
19 Lit, Lit Nybyggnad av BOKLOK flerbostadshus i 30 mkr 2018:6
20 Varmmassabeläggning, Västernor, Östersund Varmmassabeläggning i region Mitt, b 26 mkr 2018:3ngindustri i Strö