Jämtland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Lillhärdal Åndberget, Lillhärdal Nybyggnad av vindkraftverk i Lillhär 280 mkr 2019:4
2 Minnesgärdet vattenverk, Östersund Ny- och ombyggnad av vattenverk i Ös 260 mkr 2019:5
3 Basunderhåll Krokom, Krokom Basunderhåll på allmänna vägar inom 243 mkr 2018:9
4 Handelsområde Storlien, Vintergatan Storlien Nybyggnad av handelsområde i Storlie 150 mkr 2018:12
5 Bostäder mellan Duved by och T, Åre Nybyggnad av bostäder i Åre 75 mkr 2019:1
6 Bräckegården, Åre Nybyggnad av bostäder i Åre 75 mkr 2019:1
7 Camp Duved i Duved by, Åre Nybyggnad av bostäder i Åre 75 mkr 2019:1
8 Horneyområdet, Horneys villa, , Mörsil Nybyggnad av bostäder i Åre 75 mkr 2019:1
9 Varmmassabeläggning grupp Z2, Östersund Varmmassabeläggning i Jämtlands län 75 mkr 2019:4
10 Sadeln etapp 3, Åre Björnen Nybyggnad av kedjehus i Åre etapp 3 70 mkr 2018:6
11 Sadeln etapp 4, Åre Björnen Nybyggnad av kedjehus i Åre etapp 4 70 mkr 2018:9
12 Bydalens reningsverk, Mårdsund, Bydalen Nybyggnad av avloppsreningsverk i By 60 mkr 2019:4
13 Tallåsen, Bandvagnsgränd 9 Östersund Nybyggnad av flerbostadshus i Östers 60 mkr 2018:10
14 Hoting-Länsgränsen/Tåsjö Väg 9, Hoting Beläggning av väg 998 sträckan Hotin 55 mkr 2019:3
15 Oreganon, Falkfångarvägen Östersund Nybyggnad av flerbostadshus i Östers 50 mkr 2018:8
16 Rinken, Östersund Nybyggnad av BOKLOK-bostäder i Öster 40 mkr 2018:8
17 Åre GC-portar Bandel 221, Åre Nya GC-portar i Åre 35 mkr 2019:2
18 Bleckberget, Bleckberget Nybyggnad av vindkraftverk på Bleckb 35 mkr 2018:9
19 IB Jämtlands län 2019-2023, Östersund Integrerat brounderhåll i Jämtlands 35 mkr 2019:1
20 Ramavtal, hantverkstjänster, Strömsund Ramavtal avseende hantverkstjänster, 35 mkr 2018:11