Kronoberg - Anläggningar

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 E4 Ljungby-Toftanäs, Ljungby Ombyggnad av E4 till motorväg förbi 900 mkr 2018:9
2 anslutning till Växjö Småland , Växjö Nybyggnation av logistikanläggning i 400 mkr 2018:2
3 Älmhult vattenverk Sjögård 2, Elmevägen 14 Älmhult Ombyggnad av vattenverk i Älmhult 140 mkr 2018:10
12 Skruv Kust- till Kustbanan, Skruv Nybyggnad av mötesstation i Skruv 80 mkr 2018:2
13 Älmhult-Ljungstorp, Väg 23 Älmhult Ombyggnad till mötesfri väg mellan Ä 75 mkr 2018:2
14 Förbifart Älmhult Rv 23, Älmhult Ombyggnad till mötesfri väg mellan Ä 75 mkr 2018:1