Kronoberg - Anläggningar

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
20 Varm/tankbeläggning GK, F, DNS, VÄXJÖ Utförande av varm och tankbeläggning 36 mkr 2017:6
15 Bjällernäs, TINGSRYD Tillbyggnad av vattenkraftanläggning 55 mkr 2016:9