Kronoberg - Anläggningar

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 E4 Ljungby-Toftanäs, Ljungby Ombyggnad av E4 till motorväg förbi 900 mkr 2018:9
4 Älmhult-Olofström, Älmhult Spårbyte mellan Älmhult-Olofström 173 mkr 2019:3
6 Ljungby - Tannåker, Ljungby Nybyggnad av överföringsledning i Lj 160 mkr 2019:1
7 Älmhult vattenverk Sjögård 2, Elmevägen 14 Älmhult Ombyggnad av vattenverk i Älmhult 140 mkr 2018:10