Kronoberg - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 (Campus) Växjö 12:11, VÄXJÖ Nybyggnad av studentbostäder och han 300 mkr 2016:10
2 Växjö Växjö 10:46 och 10:58, VÄXJÖ Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö 220 mkr 2017:3
3 Västra Rönnedal Alvesta 15:1, ALVESTA Nybyggnad av äldrecenter/äldreboende 190 mkr 2017:5
4 Lokstallet, VÄXJÖ Nybyggnad av bostäder i Växjö 175 mkr 2017:4
5 Södra Järnvägsområdet, etapp 1, Södra Järnvägsgatan VÄXJÖ Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö 168 mkr 2017:1
6 Ekologen, VÄXJÖ Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö 150 mkr 2017:2
7 Trummens Strand Kv Geologen 1, VÄXJÖ Nybyggnad av flerbostadshus, förskol 150 mkr 2017:6
8 Tegner 15, VÄXJÖ Ombyggnad av galleria i Växjö 145 mkr 2016:8
9 Äldreboende, VINTERVÄGEN VÄXJÖ Nybyggnad av äldrebostäder i Växjö 127 mkr 2016:12
10 Pelarsalen, Välludden, etapp 1, Vallviksvägen VÄXJÖ Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö 125 mkr 2017:1
11 Kv Uppfinnaren, Byggnad Charli, Framtidsvägen 14 VÄXJÖ Nybyggnad av kontor i Växjö 110 mkr 2017:3
12 Vid Traryds golfbana, MARKARYD Nybyggnad av klubbhus 90 mkr 2016:8
13 Elin Wägnerskolan Kv Saturnus, STORGATAN 50-52 VÄXJÖ Om- och tillbyggnad av grundskola i 70 mkr 2016:9
14 Kv Vråken, STRÖMGATAN LJUNGBY Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungb 65 mkr 2016:11
15 Skärvet 6, Bäckaslöv, etapp 2 , VÄXJÖ Nybyggnad av bostäder på Söder, etap 60 mkr 2017:2
16 Bjällernäs, TINGSRYD Tillbyggnad av vattenkraftanläggning 55 mkr 2016:9
17 Gotthard Gotthard 7, GOTTHARDS GATA 5 ÄLMHULT Ombyggnad av kontor i Älmhult 50 mkr 2017:4
18 Sländan, Bergagatan Sländan 7, BERGAGATAN 14 LJUNGBY Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungb 50 mkr 2017:2
19 Tröskeln Tröskeln 1, VÄXJÖ Nybyggnad av rad- och parhus i Växjö 50 mkr 2016:10
20 Linnéuniversitetet Hus O Prof, Georg Lückligsväg VÄXJÖ Nybyggnad av utbildningslokaler och 49 mkr 2017:1ch