Kronoberg - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Sigfridsområdet, JF Liedholms väg 1 VÄXJÖ Nybyggnad av lokaler för vuxenpsykia 350 mkr 2017:8
2 Växjö Växjö 10:46 och 10:58, VÄXJÖ Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö 220 mkr 2017:3
3 Skatan 12, Dalbo centrum, etap, Araby Nybyggnad av bostäder, handel och se 200 mkr 2017:11
4 Västra Rönnedal Alvesta 15:1, ALVESTA Nybyggnad av äldrecenter/äldreboende 190 mkr 2017:5
5 Lokstallet, VÄXJÖ Nybyggnad av bostäder i Växjö 175 mkr 2017:4
6 Södra Järnvägsområdet, etapp 1, Södra Järnvägsgatan VÄXJÖ Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö 168 mkr 2017:1
7 Ekologen, VÄXJÖ Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö 150 mkr 2017:2
8 Trummens Strand Kv Geologen 1, VÄXJÖ Nybyggnad av flerbostadshus, förskol 150 mkr 2017:6
9 Äldreboende, VINTERVÄGEN VÄXJÖ Nybyggnad av äldrebostäder i Växjö 127 mkr 2016:12
10 Pelarsalen, Välludden, etapp 1, Vallviksvägen VÄXJÖ Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö 125 mkr 2017:1
11 Kv Uppfinnaren, Byggnad Charli, Framtidsvägen 14 VÄXJÖ Nybyggnad av kontor i Växjö 110 mkr 2017:3
12 Haganäs, ÄLMHULT Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhul 95 mkr 2017:9
13 Skärvet 6, Bäckaslöv, etapp 3 , VÄXJÖ Nybyggnad av bostadsrätter på Söder, 80 mkr 2017:9
14 Bovieran, Växjö Växjö 12:10 (T, Teleborg Nybyggnad av flerbostadshus i Telebo 70 mkr 2017:10
15 Skärvet 6, Bäckaslöv, etapp 2 , VÄXJÖ Nybyggnad av bostäder på Söder, etap 60 mkr 2017:2
16 Gotthard Gotthard 7, GOTTHARDS GATA 5 ÄLMHULT Ombyggnad av kontor i Älmhult 50 mkr 2017:4
17 Sländan, Bergagatan, BERGAGATAN 14 LJUNGBY Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungb 50 mkr 2017:2
18 Linnéuniversitetet Hus O Prof, Georg Lückligsväg VÄXJÖ Nybyggnad av utbildningslokaler och 49 mkr 2017:1
19 Electrolux, LJUNGBY Nybyggnad av lagerlokal och ingenjör 45 mkr 2017:6
20 Portvakten kv Portvakten 3, VÄXJÖ Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö 45 mkr 2017:1äder