Kronoberg - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 E4 Ljungby-Toftanäs, Ljungby Ombyggnad av E4 till motorväg förbi 900 mkr 2018:9
2 anslutning till Växjö Småland , Växjö Nybyggnation av logistikanläggning i 400 mkr 2018:2
3 Älmhult vattenverk Sjögård 2, Elmevägen 14 Älmhult Ombyggnad av vattenverk i Älmhult 140 mkr 2018:10
4 Ljungby Lasarett LÄKAREN 6, Kyrkogatan 2 Ljungby Ombyggnad av vårdavdelningar vid cen 122 mkr 2018:9
5 Teleborg, Teleborg Nybyggnad av flerbostadshus, Växjö 100 mkr 2018:9
6 Hjortsbergskolan, ÅGÅRDSVÄGEN 33 Ljungby Nybyggnad av grundskola i Ljungby 96 mkr 2018:9
7 Arenastaden etapp 2, STORGATAN Växjö Nybyggnad av kontor i Växjö, etapp 2 95 mkr 2018:9
8 Kv Minnet, Anteliigatan 7 Växjö Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö 90 mkr 2018:11
9 Torpaskolan, Skiftesvägen 74 Växjö Om- och tillbyggnad av skola i Växjö 90 mkr 2018:7
10 Sigfridsområdet, Habilitering, JF Liedholms väg 12 Växjö Nybyggnad av lokaler för habiliterin 80 mkr 2017:12
11 Skärvet 6, Bäckaslöv, etapp 3, Växjö Nybyggnad av bostadsrätter på Söder, 80 mkr 2018:2
12 Skruv Kust- till Kustbanan, Skruv Nybyggnad av mötesstation i Skruv 80 mkr 2018:2
13 Älmhult-Ljungstorp, Väg 23 Älmhult Ombyggnad till mötesfri väg mellan Ä 75 mkr 2018:2
14 Förbifart Älmhult Rv 23, Älmhult Ombyggnad till mötesfri väg mellan Ä 75 mkr 2018:1
15 Kv Dörren, Växjö Nybyggnad av hyreslägenheter i Vikah 75 mkr 2018:5
16 Kv Vråken, LJUNGBY Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungb 65 mkr 2018:4
17 Bergalyckans förskolan, Skolgatan 6 Ljungby Ny- och ombyggnad av förskola i Ljun 54 mkr 2018:3
18 BRF Hagabostrand ET2, Haganäs Nybyggnad av bostäder i Haganäs, Älm 50 mkr 2018:3
19 Kungsmadsskolan, etapp 3 Kungs, Ekebovägen 12 Växjö Om- och tillbyggnad av matsal & kök 50 mkr 2018:8
20 Alstermo, Etapp 2 HOHULT 55:13, Norrgatan A-D Åseda Nybyggnad av bostäder i Alstermo. Et 45 mkr 2018:10