Norrbotten - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Markbygden, etapp 2, PITEÅ Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå, 3000 mkr 2017:1
2 Sydost sandskär, Haparanda Nybyggnad av vindkraftverk i Haparan 1500 mkr 2017:1
3 Sakajärvi Sakajärvi 2:4, Sakajärvi 1 GÄLLIVARE Nybyggnad av industrihus i Gällivare 1000 mkr 2016:8
4 Kunskapshuset Nya Skolan 6 & 7, GÄLLIVARE Nybyggnad av gymnasie- & vuxenskola 500 mkr 2017:6
5 Delen Koler-Träskholm (etapp 3, Stambanan BODEN Spårbyte på Stambanan mellan Boden S 200 mkr 2017:3
6 Halvvarma beläggningsarbeten i, LULEÅ Utförande av underhållsbeläggning i 200 mkr 2017:4
7 Hägern, LULEÅ Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå 190 mkr 2017:4
8 Mörön, Luleå Nybyggnad av vindkraftverk i Luleå 175 mkr 2017:1
9 Norra Klintbacken Bergviken 5:, LULEÅ Nybyggnad av bostäder i Luleå 125 mkr 2017:6
10 Brf Norrskenet Laxen 1, KUNGSGATAN 16 LULEÅ Nybyggnad av flerbostadshus och gara 100 mkr 2017:1
11 Kiruna nya stadskärna, KIRUNA Exploateringsområde för ny stadskärn 100 mkr 2016:10
12 kv Kommunalhemmet 6, FORSGATAN 3 GÄLLIVARE Nybyggnad av flerbostadshus i Gälliv 100 mkr 2017:1
13 Varmmassabeläggning Norrbotten, LULEÅ Utförande av varmmassabeläggning i N 75 mkr 2017:4
14 Gällivare, Hellnerstadion 1 GÄLLIVARE Nybyggnad av flerbostadshus i Gälliv 70 mkr 2017:7
15 Hällbacken, et 4, LULEÅ Nybyggnad av parhus och kedjehus på 70 mkr 2016:11
16 kv Prästen Prästen 1, Kyrkogatan KALIX Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix 70 mkr 2017:4
17 Kv Tallen fd Bangården, Väster, PITEÅ Nybyggnad av bostäder i handelscentr 65 mkr 2017:3
18 Svartholmen, MALMUDDSVÄGEN 62-82 Malmudden Nybyggnad av lamellhus på Malmudden, 65 mkr 2016:11
19 Kalix, KALIX Basunderhåll på allmänna vägar områd 64 mkr 2016:9
20 Hedskolan Överläraren 1, Wennerströmsvägen GÄLLIVARE Om- och tillbyggnad av skola i Gälli 60 mkr 2017:400 mkr