Norrbotten - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Markbygden, etapp 2, PITEÅ Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå, 3000 mkr 2017:1
2 Sydost sandskär, Haparanda Nybyggnad av vindkraftverk i Haparan 1500 mkr 2017:1
3 Kuststad Luleå, etapp 1 Inners, LULEÅ Nybyggnad av bostadsrätter i Luleå, 1000 mkr 2016:6
4 Sakajärvi Sakajärvi 2:4, Sakajärvi 1 GÄLLIVARE Nybyggnad av industrihus i Gällivare 1000 mkr 2016:8
5 Delen Koler-Träskholm (etapp 3, Stambanan BODEN Spårbyte på Stambanan mellan Boden S 200 mkr 2017:3
6 Halvvarma beläggningsarbeten i, LULEÅ Utförande av underhållsbeläggning i 200 mkr 2017:4
7 Hägern Hägern 11, LULEÅ Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå 190 mkr 2017:4
8 Mörön, Luleå Nybyggnad av vindkraftverk i Luleå 175 mkr 2017:1
9 Skjutbanan, etapp 1 Jägarskola, KIRUNA Nybyggnad av flerbostadshus vid fd s 175 mkr 2016:6
10 Haraholmens logistikcentrum et, Haraholmen Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå 130 mkr 2017:5
11 Brf Norrskenet Laxen 1, KUNGSGATAN 16 LULEÅ Nybyggnad av flerbostadshus och gara 100 mkr 2017:1
12 Kiruna nya stadskärna, KIRUNA Exploateringsområde för ny stadskärn 100 mkr 2016:10
13 kv Kommunalhemmet 6, FORSGATAN 3 GÄLLIVARE Nybyggnad av flerbostadshus i Gälliv 100 mkr 2017:1
14 Svanstein, Pullinki Nybyggnad av hotell i Pullinki 95 mkr 2016:7
15 Region Nord, LULEÅ Utförande av Varmmassabeläggning i r 75 mkr 2016:6
16 Varmmassabeläggning Norrbotten, LULEÅ Utförande av varmmassabeläggning i N 75 mkr 2017:4
17 Hällbacken, et 4, LULEÅ Nybyggnad av parhus och kedjehus på 70 mkr 2016:11
18 kv Prästen Prästen 1, Kyrkogatan KALIX Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix 70 mkr 2017:4
19 Kv Tallen fd Bangården, Väster, PITEÅ Nybyggnad av bostäder i handelscentr 65 mkr 2017:3
20 Svartholmen, MALMUDDSVÄGEN 62-82 Malmudden Nybyggnad av lamellhus på Malmudden, 65 mkr 2016:11rt: 2016:7v