Norrbotten - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Markbygden ETT, Piteå Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå 7800 mkr 2018:3
2 Barents Center, kv Patan, På gränsen området Haparanda Nybyggnad av hotell, gymnasieskola, 1500 mkr 2018:5
3 Kuststad Luleå, etapp 3 Inners, Luleå Nybyggnad av bostadsrätter i Luleå, 333 mkr 2018:10
4 Kulturhuset, kv 5 Linbanan 1, Kiruna Nybyggnad av bibliotek, biograf mm i 300 mkr 2018:5
5 Sunderby sjukhus, paket D/E, Luleå Om- och tillbyggnad av akuten mm på 265 mkr 2018:5
6 Kronandalen, Kv Anoraken, Drabantgatan 14A Luleå Nybyggnad av vård- och omsorgsboende 243 mkr 2018:8
7 Kiruna nya stadskärna, kv 1 Li, Kiruna Nybyggnad av bostäder, hotell mm i K 240 mkr 2018:4
8 Björknäs vård- och omsorgsboen, Boden Nybyggnad av vårdboende i Bodens kom 225 mkr 2018:2
9 Sunderby sjukhus, paket B, Sjukhusvägen 10 Södra Sunderbyn Om- och tillbyggnad av vuxenpsykiatr 225 mkr 2018:5
10 Gällivare-Kiruna, Gällivare Kontaktledningsupprustning + hjälpkr 200 mkr 2018:3
11 Studentbostäder Polstjärnan, Porsön Nybyggnad av studentbostäder på camp 180 mkr 2018:4
12 Haraholmens logistikcentrum et, Haraholmen Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå 130 mkr 2018:6
13 Basunderhåll Arjeplog, Arjeplog Basunderhåll på allmänna vägar inom 125 mkr 2018:9
14 Brattberget, GLOMMERSTRÄSK Nybyggnad av vindkraftverk i Glommer 120 mkr 2018:1
15 Östermalm, Luleå Nybyggnad av kontor i Luleå 115 mkr 2018:4
16 Hasseln, STRÖMGATAN GÄLLIVARE Nybyggnad av flerbostadshus och park 100 mkr 2018:4
17 Is & Evenemangsarena Gällivare, Hellebergsvägen 4 Gällivare Nybyggnad av ishall i Gällivare 100 mkr 2018:4
18 Nygård-Åträsk, Åträsk Bärighetsåtgärder på väg 543 mellan 99 mkr 2018:7
19 Skjutbanan, KURRAVAARAVÄGEN Kiruna Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna 95 mkr 2018:8
20 Porsön del av Porsön 1:3, ASSISTENTVÄGEN Luleå Nybyggnad av flerbostadshus på Porsö 90 mkr 2018:9