Östergötland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Elitseglaren, Södra Ekkällan LINKÖPING Nybyggnad av lamellhus och punkthus 515 mkr 2018:1
2 kv Eddan, DROTTNINGGATAN LINKÖPING Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrä 490 mkr 2017:9
3 Ramavtal, parkeringsanläggning, LINKÖPING Ramavtal avseende parkeringsanläggni 400 mkr 2017:10
4 Skolprojekt i Sandbyhov, SANDBYHOVSGATAN Norrköping Ny om/tillbyggnad av skolbyggnader i 207 mkr 2018:5
5 Norrskenet etapp 2, LINKÖPING Nybyggnad av flerbostadshus i Vasast 197 mkr 2017:10
6 Växthus Plantagon Kallersta 1:, Linköping Nybyggnad av växthus i Linköping 175 mkr 2018:7
7 Ebersteinska gymnasiet, byggna, Hangargatan 14 NORRKÖPING Om och tillbyggnad av industribyggna 170 mkr 2017:10
8 Ostlänken OL2400 Entreprenad K, Kardonbanan Händelö Nya anslutningsspår på Kardonbanan Å 170 mkr 2017:11
9 Electrolux och Dometics gamla , Vickerkullavägen 2 Motala Ny plastfabrik i Motala 150 mkr 2018:6
10 Nodhuset, Sandbyhovsgatan Norrköping Nybyggnad av trygghetsboende m.m. i 150 mkr 2018:8
11 Sandbyhov, Sandbyhovsgatan Norrköping Nybyggnad av sporthall/fritidsgård i 140 mkr 2018:7
12 Skarphagen äldreboende, etapp , Skarphagen Nybyggnad av äldreboende i Skarphage 130 mkr 2017:11
13 Ervasteby-Borensberg Kristberg, Väg 34 Ervasteby Ny- och ombyggnade av väg inkl mittr 128 mkr 2018:4
14 kv Niten, etapp 3, HAGEBYGATAN 160-174 Norrköping Rotrenovering av flerbostadshus i No 125 mkr 2018:5
15 Domaren, Ektorpsgatan Norrköping Rivning och nybyggnad av studentläge 115 mkr 2017:12
16 BRF Stinsen, NORRKÖPING Nybyggnad av bostadshus i Saltängen, 109 mkr 2017:9
17 Adamstorp 1:4, LJUNGSBRO Nybyggnad av bostadsrätter i Ljungsb 100 mkr 2017:11
18 Malmölandet, NORRKÖPING Utb av infrastruktur inkl.broar, Mal 100 mkr 2017:11
19 Platinum Cars, PJÄLTVÄGEN 17 Jursla Tillbyggnad av bilhall mm i Åby, Nor 100 mkr 2017:10
20 Yllefabriken etapp 2, GARVAREGATAN Norrköping Tillbyggnad av lägenheter och kontor 100 mkr 2018:7yggstart: 2017:12