Östergötland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Framtidens universitetssjukhus, LINKÖPING Nybyggnad av Tinnerbäckshuset, 480 i 600 mkr 2017:6
2 kv Eddan, DROTTNINGGATAN LINKÖPING Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrä 490 mkr 2017:9
3 Ebbepark, Kv Lugnet Industrin , WESTMANSGATAN 21 Östra Valla Nybyggnad av flerbostadshus och loka 400 mkr 2017:9
4 Rustas Centrallager Timret 1, Lageruddsvägen 1 NORRKÖPING Tillbyggnad av lager i Norrköping 250 mkr 2017:4
5 Ostlänken OL2400 Entreprenad K, Kardonbanan Händelö Nya anslutningsspår på Kardonbanan Å 237.5 mkr 2017:10
6 Vrinnevi sjukhuset, block B1, NORRKÖPING Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisju 150 mkr 2017:4
7 Linden, Drottninggatan 41 NORRKÖPING Ombyggnad av affärshus i Norrköping 125 mkr 2017:2
8 Norrskenet etapp 2 kv Agraffen, LINKÖPING Nybyggnad av flerbostadshus i Vasast 125 mkr 2017:8
9 Bollen kv Domaren, Ektorpsgatan NORRKÖPING Nybyggnad av studentlägenheter i Nor 115 mkr 2017:11
10 Söderporten Grunden 1, Snickaregatan 10 NORRKÖPING Om- och tillbyggnad av skola i Norrk 115 mkr 2017:4
11 Ekängen - Stensätter 1:369, Ekängen Nybyggnad av bostäder i Linköping 100 mkr 2017:4
12 Göta kanal nästa 200 år, etapp, NORRKÖPING Renovering av Göta kanal mellan Mem- 100 mkr 2017:10
13 Malmölandet, NORRKÖPING Utb av infrastruktur inkl.broar, Mal 100 mkr 2017:8
14 Platinum Cars Leran 1, PJÄLTVÄGEN 17 Jursla Tillbyggnad av bilhall mm i Åby, Nor 100 mkr 2017:9
15 Klingsborgsskolan Hus A-F, HOLMSTAGATAN 17 NORRKÖPING Ombyggnad av högstadieskola i Norrkö 95 mkr 2017:10
16 Rimforsa-Skeda Udde, Väg 34 RIMFORSA Ombyggnad till 2+1 väg mellan Rimfor 90 mkr 2017:3
17 Vattenkannan, Albrektsvägen 17 NORRKÖPING Nybyggnad av flerbostadshus i Norrkö 90 mkr 2017:9
18 Håckla reningsverk, Håcklövägen 8 ÅTVIDABERG Om- och nybyggnad av reningsverk i Å 80 mkr 2017:8
19 Hästholmens Hamn, HAMNGATAN 43 Hästholmen Nybyggnad av flerbostadshus, rivning 80 mkr 2017:9
20 Vikingavallen, etapp 2 Söderkö, SÖDERKÖPING Nybyggnad av flerbostadshus i Söderk 80 mkr 2017:9yggstart: 2017:4: 2017:1