Östergötland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Elitseglaren, Södra Ekkällan LINKÖPING Nybyggnad av lamellhus och punkthus 515 mkr 2018:1
2 Skolprojekt i Sandbyhov, SANDBYHOVSGATAN Norrköping Ny om/tillbyggnad av skolbyggnader i 207 mkr 2018:5
3 Söderköping Härsebråta 1:19mfl, Söderköping Nybyggnad av vindkraftverk i Söderkö 180 mkr 2018:10
4 Linghem, Linköping Nybyggnad av hyresrätter i Linköping 175 mkr 2018:5
5 Växthus Plantagon Kallersta 1:, Linköping Nybyggnad av växthus i Linköping 175 mkr 2018:7
6 Nybyggnad skola F-6, Svärtinge, Ryssnäsvägen Svärtinge Nybyggnad av F-6 skola i Svärtinge 165 mkr 2018:11
7 Electrolux och Dometics gamla , Vickerkullavägen 2 Motala Ny plastfabrik i Motala 150 mkr 2018:6
8 DO Söderköping, Söderköping Basunderhåll väg område Söderköping 143 mkr 2018:9
9 Sandbyhov, Sandbyhovsgatan Norrköping Nybyggnad av sporthall/fritidsgård i 140 mkr 2018:7
10 Ervasteby-Borensberg Kristberg, Väg 34 Ervasteby Ny- och ombyggnade av väg inkl mittr 128 mkr 2018:4
11 BRF Vreta By Norrberga 3:19, Blåeldsvägen Sturefors Nybyggnad av kedjehus, parhus, enbos 125 mkr 2018:10
12 kv Niten, etapp 3, HAGEBYGATAN 160-174 Norrköping Rotrenovering av flerbostadshus i No 125 mkr 2018:5
13 Elittruppen del av Smedstad 1:, Bataljonsgatan Linköping Nybyggnad av flerbostadshus i Linköp 118 mkr 2018:9
14 Domaren kv Domaren, Ektorpsgatan Norrköping Rivning och nybyggnad av studentläge 115 mkr 2017:12
15 Ostlänken OL2500 Entreprenad K, Kardonbanan Händelö Nya anslutningsspår på Kardonbanan Å 101 mkr 2018:9
16 Yllefabriken etapp 2 kv Kroken, GARVAREGATAN Norrköping Tillbyggnad av lägenheter och kontor 100 mkr 2018:7
17 Klingsborgsskolan Hus A-F, HOLMSTAGATAN 17 Norrköping Ombyggnad av högstadieskola i Norrkö 95 mkr 2017:12
18 Manstorps Ängar Gällstad 1:313, Linköping Nybyggnad av flerbostadshus och LSS- 95 mkr 2018:5
19 Brf Garvaren Nordantill 1:5, Mäster Påvels gränd Norrköping Nybyggnad av flerbostadshus i Norrkö 90 mkr 2018:5
20 Ormtjusaren, Ulvåsavägen 2c Linköping Nybyggnad av flerbostadshus i Linköp 85 mkr 2018:9