Sjuhärad - Anläggningar

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
10 Sandhult, Väg 1762 Sandhult Ny gc-väg längs väg 1762 i Sandhult 35 mkr 2018:4