Skaraborg - Anläggningar

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
5 Varmmassa DM01, DM02, DM03, DV, Mariestad Varmmassabeläggning i distrikt Marie 150 mkr 2018:4
7 Förbigångsspår Falköping, Falköping Anläggande av förbigångsspår i Falkö 95 mkr 2019:1
12 Grästorp, etapp 3-9, Grästorp Anläggande av VA- och bredbandsledni 55 mkr 2018:6
16 Ramavtal, Krafttransformatorer, Lidköping Ramavtal Inköp av krafttransformatio 40 mkr 2018:8