Skaraborg - Bostäder

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
2 Prästgårdsgärde, Falköping Nybyggnad av flerbostadhus i Falköpi 325 mkr 2018:9
4 Kurorten 2, Skövde Nybyggnad av studentbostäder i Boulo 95 mkr 2019:7
10 Tolsjö Äldreboende, Lidköping Om- och tillbyggnad av äldreboende i 42.5 mkr 2018:8
14 Lärarvägens gruppbostad INGENJ, Lärarvägen 2 Skövde Rivning samt nybyggnad av gruppbosta 35 mkr 2019:7
15 Gamla Stan, Falköping Nybyggnad av radhus i Falköping 32.5 mkr 2018:9
16 Vallen, Norra Bergvägen Skövde Tillbyggnad av flerbostadshus i Sköv 32.5 mkr 2018:8
20 Alen, Gullspång Nybyggnad av LSS-boende i Gullspång 25 mkr 2019:7