Skaraborg - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Skaraborgs sjukhus, P blocket, Skövde Nybyggnad av vuxenpsykiatrin i Skövd 580 mkr 2018:9
2 Prästgårdsgärde, Falköping Nybyggnad av flerbostadhus i Falköpi 325 mkr 2018:9
3 Ekedals äldrecentrum, Ekedalsgatan Skövde Tillbyggnad av äldreboende i Skövde 150 mkr 2018:5
4 Siggetorp, Tidaholm Nybyggnad av 0-6 skola i Tidaholm 150 mkr 2018:6
5 Rosenbergsskolan Siggestorp 3:, Regnbågsvägen 6 Tidaholm Nybyggnad av skola i Tidaholm 140 mkr 2018:6
6 Förbigångsspår Falköping, Falköping Anläggande av förbigångsspår i Falkö 95 mkr 2019:1
7 Biltema Porfyren 2, Traversgatan 8 Lidköping Nybyggnad av affärshus Kartåsen i Li 90 mkr 2018:10
8 Biltema Ålebergs Centrum, Falköping Nybyggnad av butik i Falköping 80 mkr 2018:9
9 Varmmassabeläggning Distrikt V, Mariestad Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/ 75 mkr 2019:4
9 Varmmassabeläggning Distrikt V, Mariestad Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/ 75 mkr 2019:4
11 del av Grubbagården 2. GRUBBAG, Havstenavägen 20 Skövde Nybyggnad av flerbostadshus Skövde 66 mkr 2018:6
12 Grästorp, etapp 3-9, Grästorp Anläggande av VA- och bredbandsledni 55 mkr 2018:6
13 Hammaren, Rådmansgatan 24 Skövde Tillbyggnad av skola i Skövde 50 mkr 2018:9
14 Tolsjö Äldreboende, Lidköping Om- och tillbyggnad av äldreboende i 42.5 mkr 2018:8
15 Källby nya förskola, Götene Nybyggnad av förskola i Götene 40 mkr 2019:3
16 Ramavtal, Krafttransformatorer, Lidköping Ramavtal Inköp av krafttransformatio 40 mkr 2018:8
17 Kartåsen, Lidköping Nybyggnad av kontor i Lidköping 35 mkr 2018:11
18 Kavelbrohallen Runskriften 1, Kavelbrovägen Skövde Tillbyggnad av idrottshall i Skövde 35 mkr 2018:5
19 Lärkträdet, etapp 3, Almgatan Vara Nybyggnad av flerbostadshus i Vara 35 mkr 2018:7
20 Gamla Stan, Falköping Nybyggnad av radhus i Falköping 32.5 mkr 2018:9gstart: 2018:7