Skaraborg - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Skaraborgs sjukhus, P blocket, Skövde Nybyggnad av vuxenpsykiatrin i Skövd 580 mkr 2018:9
2 Prästgårdsgärde, Falköping Nybyggnad av flerbostadhus i Falköpi 325 mkr 2018:9
3 Ekedals äldrecentrum, Skövde Tillbyggnad av äldreboende i Skövde 150 mkr 2018:5
4 Siggetorp, Tidaholm Nybyggnad av 0-6 skola i Tidaholm 150 mkr 2018:6
5 Varmmassa DM01, DM02, DM03, DV, Mariestad Varmmassabeläggning i distrikt Marie 150 mkr 2018:4
6 Rosenbergsskolan, Tidaholm Nybyggnad av skola i Tidaholm 140 mkr 2018:6
7 Förbigångsspår Falköping, Falköping Anläggande av förbigångsspår i Falkö 95 mkr 2019:1
8 Biltema Porfyren 2, Traversgatan 8 Lidköping Nybyggnad av affärshus Kartåsen i Li 90 mkr 2018:10
9 Kastanjen, Götene Nybyggnad av flerbostadshus i Götene 90 mkr 2018:3
10 Biltema Ålebergs Centrum, Falköping Nybyggnad av butik i Falköping 80 mkr 2018:9
11 Falköping-Mullsjö Falköping-Jö, Falköping Rälsbyte mellan Falköping-Mullsjö 75 mkr 2019:1
12 del av Grubbagården 2. GRUBBAG, Havstenavägen 20 Skövde Nybyggnad av flerbostadshus Skövde 66 mkr 2018:6
13 Linnéan, Ekedalsgatan 9 SKÖVDE Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde 65 mkr 2018:4
14 Grästorp, etapp 3-9, Grästorp Anläggande av VA- och bredbandsledni 55 mkr 2018:6
15 Hammaren, Rådmansgatan 24 Skövde Tillbyggnad av skola i Skövde 50 mkr 2018:9
16 Tolsjö Äldreboende, Lidköping Om- och tillbyggnad av äldreboende i 42.5 mkr 2018:8
17 Ramavtal, Krafttransformatorer, Lidköping Ramavtal Inköp av krafttransformatio 40 mkr 2018:8
18 Kartåsen, Lidköping Nybyggnad av kontor i Lidköping 35 mkr 2018:11
19 Lärkträdet, etapp 3, Almgatan Vara Nybyggnad av flerbostadshus i Vara 35 mkr 2018:7
20 Mariestads C, bandel 552, Mariestad Tillgänglighetsanpassning vid Maries 35 mkr 2018:3