Skaraborg - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Skaraborgs sjukhus, P blocket, Skövde Nybyggnad av vuxenpsykiatrin i Skövd 580 mkr 2018:9
2 Prästgårdsgärde, Falköping Nybyggnad av flerbostadhus i Falköpi 325 mkr 2018:9
3 Förbigångsspår Falköping, Falköping Anläggande av förbigångsspår i Falkö 95 mkr 2019:1
4 Kurorten 2, Skövde Nybyggnad av studentbostäder i Boulo 95 mkr 2019:7
5 Biltema Porfyren 2, Traversgatan 8 Lidköping Nybyggnad av affärshus Kartåsen i Li 90 mkr 2018:10
6 Biltema Ålebergs Centrum, Falköping Nybyggnad av butik i Falköping 80 mkr 2018:9
7 Varmmassabeläggning Distrikt V, Mariestad Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/ 75 mkr 2019:4
7 Varmmassabeläggning Distrikt V, Mariestad Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/ 75 mkr 2019:4
9 Hammaren, Rådmansgatan 24 Skövde Tillbyggnad av skola i Skövde 50 mkr 2018:9
10 Källby nya förskola, Götene Nybyggnad av förskola i Götene 40 mkr 2019:3
11 Kartåsen, Lidköping Nybyggnad av kontor i Lidköping 35 mkr 2018:11
12 Lärarvägens gruppbostad INGENJ, Lärarvägen 2 Skövde Rivning samt nybyggnad av gruppbosta 35 mkr 2019:7
13 Gamla Stan, Falköping Nybyggnad av radhus i Falköping 32.5 mkr 2018:9
14 Torsgården, Vara 3 Vara Nybyggnad av maskinhall i Vara 31.3 mkr 2019:2
15 Hulesjöns avloppsreningsverk G, Mossvägen 54 Falköping Nybyggnad av rötkammare till slamanl 30 mkr 2019:5
16 Värmeväxlaren, Energivägen Skövde Nybyggnad av industrihus i Skövde 30 mkr 2019:2
17 Alen, Gullspång Nybyggnad av LSS-boende i Gullspång 25 mkr 2019:7
18 Hornborgasjön, Mariestad Nybyggnad av parhus i Mariestad 25 mkr 2018:10
19 Kvänum, Lidköping Nybyggnad av brandstation i Lidköpin 25 mkr 2018:9
20 Nolhagavägen, etapp 4 NOLHAGA , Nolhagavägen Skövde Nybyggnad av väg, GC-väg och bro, Sk 25 mkr 2018:10yggstart: 2019:7