Stockholm - Anläggningar

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
2 Förbifart Stockholm - FSE902, E 4 Stockholm Elförsörjning, belysning, VVS FSE902 1500 mkr 2019:1
3 Henriksdals reningsverk, Sickl, Sickla strand Om- och tillbyggnad av reningsverk i 1500 mkr 2018:10
8 Förbifart Stockholm - FSE901, E 4 Stockholm Tele, styr-och övervakning FSE901 Fö 800 mkr 2019:1
12 Lilla Lidingöbron, Lidingö Nybyggnation av bro mellan Lidingö o 700 mkr 2018:12
14 Tomteboda bussdepå kv Posten, Ekelundsvägen/Pampaslänken Solna Nybyggnad av bussdepå vid Tomtebodat 650 mkr 2018:12
16 Förbifart Stockholm - FSE401, E 4/E20 Vinsta Nybyggnad av trafikplats Vinsta FSE4 600 mkr 2019:2
17 Henriksdals reningsverk, Sickl, Sickla strand Om- och tillbyggnad av tunnel i Sick 600 mkr 2018:10