Sverige - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Gettjärn, SUNNE Ny test/klimatanläggning för bilindu 5500 mkr 2017:7
2 Ramsele, RAMSELE Nybyggnad av vindkraftverk i Ramsele 5000 mkr 2017:6
3 Henriksdals reningsverk Rening, Värmdövägen 23 NACKA Ombyggnad av driftanläggning för ren 4500 mkr 2016:10
4 Lund-Arlöv fyra spår, delen Fl, ÅKARP Utökning av spårförbindelse mellan L 4000 mkr 2017:7
5 Sobacken Rydboholm 1:451, 1:34, Riksväg 41 RYDBOHOLM Nybyggnad av avloppsrenings- och kra 3200 mkr 2016:9
6 Stockholm central- Stockholm s, STOCKHOLM Reinvestering/underhållsåtgärder på 3200 mkr 2017:6
7 Markbygden, etapp 2, PITEÅ Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå, 3000 mkr 2017:1
8 Östrands Massafabrik Östrand 3, TIMRÅ Nytt renseri, kokeri, blekeri och ut 3000 mkr 2016:8
9 Förbifart Stockholm, E 4/E20 EKERÖ Nyb av bergtunnlar Södra Lovö, FSE30 2500 mkr 2016:9
10 Block 7, NORRA SEGLARGATAN VÄSTERÅS Nytt block på kraftvärmeverk i Väste 2000 mkr 2017:6
11 Hisingsbron, Göta älv GÖTEBORG Nybyggnad av bro vid Göta älv i Göte 2000 mkr 2016:12
12 Förbifart Stockholm, E 4/E20 SKÄRHOLMEN Nybyggnad bergtunnlar Skärholmen FSE 1800 mkr 2017:1
13 VGO-projektet Sjöbol 2:5, Humlekärr Nybyggnad av vacuumanläggning i Lyse 1600 mkr 2016:12
14 Naturgasterminaler, Oxelösund Nybyggnad av naturgasterminaler i Ox 1500 mkr 2017:1
15 Södertälje kanal, sluss mm, SÖDERTÄLJE Breddning och fördjupning mm, Södert 1500 mkr 2016:9
16 Sydost sandskär, Haparanda Nybyggnad av vindkraftverk i Haparan 1500 mkr 2017:1
17 Solna United Tygeln 2, GÅRDSVÄGEN Hagalund Nybyggnad av kontor, restaurang, bar 1300 mkr 2016:10
18 Förbifart Stockholm, E 4/E20 Norra Lovö Lovö Nybyggnad av bergtunnlar Norra Lovö, 1250 mkr 2016:9
19 Limhamnsläge kv Cementen 13, LIMHAMN Nybyggnad av flerbostadshus i Limham 1250 mkr 2017:1
20 Ramavtal, A LN investeringar l, STOCKHOLM Ramavtal avseende investeringar på l 1250 mkr 2016:8tor/affä