Uppsala - Lokaler

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
4 Celsius-Uppsala Science park K, Uppsala Nybyggnad av laboratorium och kontor 420 mkr 2018:4
19 Futurumskolan Eneby 1:440, KALMARLEDEN 12 Bålsta Ombyggnad av skola i Bålsta 160 mkr 2018:5