Värmland - Bostäder

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Östra Jakobsberg Sommarro 1:29, ROSENBORGSGATAN KARLSTAD Nybyggnad av bostäder mm i Jakobsber 1500 mkr 2019:1
3 Härolden nya bostäder Härolden, Gustaf Anders gata Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus i Karlst 220 mkr 2018:10
4 Sommarro Campus Karlstad, Karlstad Nybyggnad av bostäder i Karlstad 215 mkr 2019:7
7 Triangeln/Kronoparken, Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus/studentb 180 mkr 2018:10
9 Tullholmsviken, etapp 4 Kanote, Kanikenäsbanken 6 Karlstad Nybyggnad av lamellhus, punkthus (br 95 mkr 2019:7
11 Norra campus Kronoparken 1:1, Karlstad Nybyggnad av bostäder i Karlstad 85 mkr 2018:10
12 Lillängshamnen, Etapp 1 Mörmon, Lillängshamnen 3 Hammarö Nybyggnad av flerbostadshus och cent 80 mkr 2019:7
13 Myrvisslaren Getdoningen 1, Lummerstigen 5a Karlstad Nybyggnad av radhus/parhus i Stockfa 77.5 mkr 2019:4
14 Stadshuset, Tingvallastaden Al, DROTTNINGGATAN Karlstad Om- och tillbyggnad av flerbostadshu 75 mkr 2019:7
16 Zakrisdals Strandäng, Brf Zakr, ZAKRISDALSUDDEN Karlstad Nybyggnad av radhus/parhus på Zakris 72.5 mkr 2018:12
17 Zakrisdal, Storkullegatan Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus i Karlst 70 mkr 2018:9
18 Brf Stockfallet 1, Stockfallet Nybyggnad av bostäder i Karlstad 62.5 mkr 2019:7
19 Gräsdalen 1:8, ULLEBERGSVÄGEN 16 Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus i Karlst 60 mkr 2019:7t: 2019:7
20 Gräsdalen 1:8, ULLEBERGSVÄGEN 16 Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus i Karlst 60 mkr 2019:7