Värmland - Lokaler

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
8 Fanfaren 1, etapp 2 HÄROLDEN 2, Gustaf Anders gata Karlstad Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etap 175 mkr 2018:11
15 Vikstaskola Runnvålen 1:4, Grinnemogatan 28 Kil Nybyggnad av skola i Kil 75 mkr 2019:7
20 Karlstad aktivitetscenter Släg, Sågverksgatan 4 Karlstad Nybyggnad av sportanläggning i Torme 60 mkr 2019:5