Värmland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Djupängen Mörmon 5:33, Hammarö Nybyggnad av särskilt boende i Hamma 320 mkr 2018:1
2 Östra Värmland Basunderhåll, Filipstad Basunderhåll på allmänna vägar inom 224 mkr 2018:9
3 Härolden nya bostäder Härolden, Gustaf Anders gata Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus i Karlst 220 mkr 2018:10
4 Fören 1, Viken VIKEN 2:1, Tullhusgatan 8 Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus inom Orr 200 mkr 2018:8
5 Norra Värmland Basunderhåll, TORSBY Basunderhåll på allmänna vägar inom 200 mkr 2018:9
6 Triangeln/Kronoparken, Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus/studentb 180 mkr 2018:10
7 Fanfaren 1, etapp 2 HÄROLDEN 2, Gustaf Anders gata Karlstad Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etap 175 mkr 2018:11
8 Brf Kanoten etapp 3, Kanikenäsbanken 10 Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus i Karlst 140 mkr 2018:1
9 Karlstadsstråket Etapp 1:1, Karlstad Anläggande av bussförbindelse i Kar 120 mkr 2018:4
10 Teknik och innovationscenter, , PRÄSTGATAN Kristinehamn Ny skola Teknik o. innovationscenter 110 mkr 2018:4
11 Graninge-Speke, Graninge Ombyggnad av väg 61 mellan Graninge- 100 mkr 2018:6
12 Brf Lakholmen, Tullholmsviken,, Kanikenäsbanken 6 Karlstad Nybyggnad av lamellhus, punkthus (br 95 mkr 2018:6
13 Delen Pråmkanalen, Pråmkanalen Karlstad Anläggande av mötesstationer Kil-Lax 90 mkr 2018:10
14 Norra campus Kronoparken 1:1, Karlstad Nybyggnad av bostäder i Karlstad 85 mkr 2018:10
15 Cyrillus, Västra Torggatan 31 Karlstad Tillbyggnad av museum i Karlstad 80 mkr 2018:1
16 Brf Bryggpalatset Barken 4 - 7, Karlstad Nybyggnad av bostadshus m.m Etapp 7 75 mkr 2018:3
17 Stockfallet, etapp 2 Stockfall, KOLARENS GATA KARLSTAD Nybyggnad av flerbostadshus i Karlst 70 mkr 2018:6
18 Zakrisdal, Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus i Karlst 70 mkr 2018:9
19 Regementet 13, Kasernhöjden 8 Karlstad Rivning samt nybyggnad av flerbostad 55 mkr 2018:8
20 Kil, Västra Torggatan Kil Nybyggnad av trygghetsboende i Kil 45 mkr 2018:11