Värmland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Gettjärn, SUNNE Ny test/klimatanläggning för bilindu 5500 mkr 2018:7
2 Djupängen, Hammarö Nybyggnad av särskilt boende i Hamma 320 mkr 2018:1
3 Gamla Grand hotell Mercurius 2, VÄSTRA TORGGATAN 8 Karlstad Ombyggnad av gamla Grand hotell i Ka 160 mkr 2017:9
4 Brf Kanoten etapp 3, Kanikenäsbanken 10 Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus i Karlst 140 mkr 2018:1
5 Grundviken, KARLSTAD Nybyggnad av bostäder i Karlstad 140 mkr 2018:7
6 Brf Kajaken etapp 2, Packhusgatan Karlstad Nybyggnad av bostadshus/kontor på Ka 125 mkr 2017:10
7 Charlottenberg Retailpark Peng, Riksväg 61 CHARLOTTENBERG Nyb av handelshus på södra Tallmon i 125 mkr 2017:9
8 Karlstadsstråket Etapp 1:1, Karlstad Anläggande av bussförbindelse i Kar 120 mkr 2018:4
9 Teknik och innovationscenter, , PRÄSTGATAN KRISTINEHAMN Ny skola Teknik o. innovationscenter 110 mkr 2018:4
10 kv Fenix 12, Sundsta, Brogatan, BROGATAN Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus på Sunds 108 mkr 2017:10
11 Fören 1, Viken, Orrholmen Nybyggnad av flerbostadshus inom Orr 100 mkr 2018:8
12 Graninge-Speke, Graninge Ombyggnad av väg 61 mellan Graninge- 100 mkr 2018:6
13 Brf Lakholmen, Tullholmsviken,, Kanikenäsbanken 6 Karlstad Nybyggnad av lamellhus, punkthus (br 95 mkr 2018:6
14 Inom Arvika kommun, ARVIKA Utbyggnad av fibernät i Arvika 95 mkr 2017:9
15 Tullholmsviken, etapp 2 Kanote, KARLSTAD Nybyggnad av lamellhus, punkthus (br 95 mkr 2017:9
16 Cyrillus, Västra Torggatan 31 Karlstad Tillbyggnad av museum i Karlstad 80 mkr 2018:1
17 Kronoparken, HÖSTGATAN Kronoparken Nybyggnad av flerbostadshus på Campu 80 mkr 2017:11
18 Brf Karlstad Stockfallet 1, EDSGATANS GÅRD Karlstad Nybyggnad av radhus i Karlstad 78 mkr 2017:9
19 Brf Bryggpalatset, Karlstad Nybyggnad av bostadshus m.m Etapp 7 75 mkr 2018:3
20 Stockfallet, etapp 2 Stockfall, KOLARENS GATA KARLSTAD Nybyggnad av flerbostadshus i Karlst 70 mkr 2018:6tart: 2018:3