Värmland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Östra Jakobsberg Sommarro 1:29, ROSENBORGSGATAN KARLSTAD Nybyggnad av bostäder mm i Jakobsber 1500 mkr 2019:1
2 Östra Värmland Basunderhåll, Filipstad Basunderhåll på allmänna vägar inom 224 mkr 2018:9
3 Härolden nya bostäder Härolden, Gustaf Anders gata Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus i Karlst 220 mkr 2018:10
4 Fören 1, Viken VIKEN 2:1, Tullhusgatan 8 Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus inom Orr 200 mkr 2018:8
5 Kall/halvvarm beläggning, Dist, Karlstad Halvvarmt förstärknings- och infräsn 200 mkr 2018:12
6 Norra Värmland Basunderhåll, TORSBY Basunderhåll på allmänna vägar inom 200 mkr 2018:9
7 Triangeln/Kronoparken, Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus/studentb 180 mkr 2018:10
8 Fanfaren 1, etapp 2 HÄROLDEN 2, Gustaf Anders gata Karlstad Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etap 175 mkr 2018:11
9 Graninge-Speke, Graninge Ombyggnad av väg 61 mellan Graninge- 100 mkr 2018:6
10 Brf Lakholmen, Tullholmsviken,, Karlstad Nybyggnad av lamellhus, punkthus (br 95 mkr 2018:6
11 Delen Pråmkanalen, Pråmkanalen Karlstad Anläggande av mötesstationer Kil-Lax 90 mkr 2018:10
12 Norra campus Kronoparken 1:1, Karlstad Nybyggnad av bostäder i Karlstad 85 mkr 2018:10
13 Myrvisslaren Getdoningen 1, Lummerstigen 5a Karlstad Nybyggnad av radhus/parhus i Stockfa 77.5 mkr 2019:4
14 Zakrisdals Strandäng, Brf Zakr, ZAKRISDALSUDDEN Karlstad Nybyggnad av radhus/parhus på Zakris 72.5 mkr 2018:12
15 Stockfallet, etapp 2 Stockfall, KOLARENS GATA KARLSTAD Nybyggnad av flerbostadshus i Karlst 70 mkr 2018:6
16 Zakrisdal, Storkullegatan Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus i Karlst 70 mkr 2018:9
17 Karlstad aktivitetscenter Släg, Sågverksgatan 4 Karlstad Nybyggnad av sportanläggning i Torme 60 mkr 2019:5
18 Kil Kommunhuset 2, Västra Torggatan Kil Nybyggnad av trygghetsboende i Kil 60 mkr 2018:11
19 Kv Björnen, Malmgatan Filipstad Nybyggnad av särskilt boende i Filip 60 mkr 2019:5
20 Regementet 13, Kasernhöjden 8 Karlstad Rivning samt nybyggnad av flerbostad 55 mkr 2018:8d