Värmland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Östra Jakobsberg Sommarro 1:29, ROSENBORGSGATAN KARLSTAD Nybyggnad av bostäder mm i Jakobsber 1500 mkr 2019:1
2 Östra Värmland Basunderhåll, Filipstad Basunderhåll på allmänna vägar inom 224 mkr 2018:9
3 Härolden nya bostäder Härolden, Gustaf Anders gata Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus i Karlst 220 mkr 2018:10
4 Fören 1, Viken VIKEN 2:1, Tullhusgatan 8 Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus inom Orr 200 mkr 2018:8
5 Kall/halvvarm beläggning, Dist, Karlstad Halvvarmt förstärknings- och infräsn 200 mkr 2018:12
6 Norra Värmland Basunderhåll, TORSBY Basunderhåll på allmänna vägar inom 200 mkr 2018:9
7 Triangeln/Kronoparken, Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus/studentb 180 mkr 2018:10
8 Allégatan, Allegatan 14 Filipstad Nybyggnad av skola i Filipstad 175 mkr 2019:4
9 Fanfaren 1, etapp 2 HÄROLDEN 2, Gustaf Anders gata Karlstad Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etap 175 mkr 2018:11
10 Graninge-Speke, Graninge Ombyggnad av väg 61 mellan Graninge- 100 mkr 2018:6
11 Brf Lakholmen, Tullholmsviken,, Karlstad Nybyggnad av lamellhus, punkthus (br 95 mkr 2018:6
12 Delen Pråmkanalen, Pråmkanalen Karlstad Anläggande av mötesstationer Kil-Lax 90 mkr 2018:10
13 Norra campus Kronoparken 1:1, Karlstad Nybyggnad av bostäder i Karlstad 85 mkr 2018:10
14 Myrvisslaren Getdoningen 1, Lummerstigen 5a Karlstad Nybyggnad av radhus/parhus i Stockfa 77.5 mkr 2019:4
15 Zakrisdals Strandäng, Brf Zakr, ZAKRISDALSUDDEN Karlstad Nybyggnad av radhus/parhus på Zakris 72.5 mkr 2018:12
16 Stockfallet, etapp 2 Stockfall, KOLARENS GATA KARLSTAD Nybyggnad av flerbostadshus i Karlst 70 mkr 2018:6
17 Zakrisdal, Storkullegatan Karlstad Nybyggnad av flerbostadshus i Karlst 70 mkr 2018:9
18 Kil Kommunhuset 2, Västra Torggatan Kil Nybyggnad av trygghetsboende i Kil 60 mkr 2018:11
19 Regementet 13, Kasernhöjden 8 Karlstad Rivning samt nybyggnad av flerbostad 55 mkr 2018:8
20 Rudsängens förskola Yngen 1, Fadderortsgatan 2A Karlstad Nybyggnad av förskola i Rud, karlsta 44 mkr 2018:88:8