Västerbotten - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Sofiehem 3:1, UMEÅ Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå 500 mkr 2016:11
2 Biologihuset, Johan Buresväg 12 UMEÅ Totalombyggnad av universitethus i U 275 mkr 2016:8
3 Gamla K4, Umeå Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå c 225 mkr 2017:1
4 Morö backe skola, Höjdgatan 10 SKELLEFTEÅ Om- och tillbyggnad av högstadieskol 223 mkr 2016:6
5 Region Nord, Västerbotten, SKELLEFTEÅ Utförande av Halvvarm beläggning Reg 200 mkr 2016:6
6 Stadsliden, UMEÅ Nybyggnad av kontor, gym och restaur 180 mkr 2016:6
7 Mården Mården 11, Östra Norrlandsgatan Öst på stan Nybyggnad av flerbostadshus mm Öst p 160 mkr 2017:2
8 Karlgård, KARLGÅRDSVÄGEN SKELLEFTEÅ Nybyggnad av bostäder i Skellefteå 150 mkr 2017:5
9 Kärven & Logen Umeå 5:5, Kärve, Väst på stan Nybyggnad av flerbostadshus i Väst p 150 mkr 2016:12
10 Renmarkstorget Njord 23, UMEÅ Påbyggnad av fastighet till hotell i 150 mkr 2017:4
11 Mariehöjd 2, hus G, H, I, J & , Istidsgatan Stadsliden Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden 136 mkr 2016:6
12 Olofsdalsområdet, etapp 2, Istidsgatan Stadsliden Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden 136 mkr 2016:6
13 Flyttfågeln, Etapp 1 Kv Flyttf, MARIEHEMSVÄGEN UMEÅ Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, 135 mkr 2017:4
14 kv Forsete, etapp 4, KUNGSGATAN UMEÅ Påbyggnad av bostäder på tak Umeå, e 125 mkr 2017:5
15 Böleå Böleå 1:77, UMEÅ Tillbyggnad av industrihus i Umeå 100 mkr 2016:11
16 Brf Solterassen i Umeå Reparat, Odlarvägen Teg Nybyggnad av flerbostadshus på Teg, 100 mkr 2016:11
17 Volvo PTEC, BÖLEVÄGEN UMEÅ Om- och nybyggnad av produktionsloka 100 mkr 2016:11
18 kv Pysslingen, Tomtebo 1B, Tomtebo Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrä 95 mkr 2017:2
19 kv Höken 6, Strandgatan, Stationsgatan SKELLEFTEÅ Nybyggnad av flerbostadshus i Skelle 90 mkr 2017:1
20 Sofiehem, etapp 1 Sofiehem 2:1, TVISTEVÄGEN UMEÅ Nybyggnad av studentbostäder i Umeå, 90 mkr 2016:9