Västernorrland - Anläggningar

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Hästkullen, Timrå Nybyggnad av vindkraftverk på Hästku 5000 mkr 2018:11
2 Kråktorpet, SUNDSVALL Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsva 350 mkr 2018:4
3 Basunderhåll Örnsköldsvik, Örnsköldsvik Basunderhåll på allmänna vägar inom 284 mkr 2018:9
4 E14 Timmervägen-Blåberget/Töva, Stöde Ombyggnad väg E14 mellan Timmervägen 230 mkr 2018:12
10 Ullånger-Docksta, E 4 DOCKSTA Ombyggnad av väg & mitträcke delen U 130 mkr 2018:4
11 Nylandsbergen, SUNDSVALL Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsva 100 mkr 2018:4
15 Selångerån-Skönsberg (gamla E4, Väg 562 Sundsvall Ombyggnad av väg 562 mellan Selånger 99.4 mkr 2018:9
17 Bergsåkerstriangeln, E02 marka, Bergsåker Nybyggnad av triangelspår i Bergsåke 75 mkr 2018:8
18 Bergsåkerstriangeln, TE01, Bergsåker Nybyggnad av triangelspår i Bergsåke 75 mkr 2018:8