Västernorrland - Anläggningar

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Hästkullen, Timrå Nybyggnad av vindkraftverk på Hästku 5000 mkr 2018:11
2 Blackfjället, Blodrotsberget, Örnsköldsvik Nybyggnad av vindkraftspark i Örnskö 2000 mkr 2019:7
3 Basunderhåll Örnsköldsvik, Örnsköldsvik Basunderhåll på allmänna vägar inom 284 mkr 2018:9
4 E14 Timmervägen-Blåberget/Töva, Stöde Ombyggnad väg E14 mellan Timmervägen 230 mkr 2018:12
5 Malandstriangeln Tunadal E021, Tunadalsspåret Sundsvall Upprustning av Tunadalsspåret mellan 200 mkr 2019:7
6 Tunadalsspåret Sundsvalls hamn, Tunadal Ombyggnad av Tunadalsspåret vid Sund 200 mkr 2019:5
13 Selångerån-Skönsberg (gamla E4, Väg 562 Sundsvall Ombyggnad av väg 562 mellan Selånger 99.4 mkr 2018:9
15 Storbron, Skolhusallén Sundsvall Nybyggnad av bro i Sundsvall 80 mkr 2019:7
16 Bergsåkerstriangeln, E02 marka, Bergsåker Nybyggnad av triangelspår i Bergsåke 75 mkr 2018:8
17 Bergsåkerstriangeln, TE01, Bergsåker Nybyggnad av triangelspår i Bergsåke 75 mkr 2018:8
18 Matsfors-Vigge, förstärkningså, Matfors Förstärkningsåtgärder längs väg 542 75 mkr 2019:6
19 Sundsvalls resecentrum-Selånge, Sundsvall Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsval 75 mkr 2019:7
20 Varmmassabeläggning grupp Y1, Sundsvall Varmmassabeläggning i Västernorrland 75 mkr 2019:4