Västernorrland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Ramsele, RAMSELE Nybyggnad av vindkraftverk i Ramsele 5000 mkr 2017:6
2 Östrands Massafabrik Östrand 3, TIMRÅ Nytt renseri, kokeri, blekeri och ut 3000 mkr 2016:8
3 Njurundabommen-Nolby (gamla E4, Väg 562 SUNDSVALL Ombyggnad av väg 562 mellan Njurunda 600 mkr 2017:4
4 Kråktorpet, SUNDSVALL Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsva 350 mkr 2017:3
5 Dingersjö, Ostkustbanan SUNDSVALL Anläggande av mötesstation Dingersjö 320 mkr 2017:5
6 Dingersjö-Njurundabommen, Ostkustbanan NJURUNDA Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustba 320 mkr 2017:6
7 Ånge, ÅNGE Kontaktledningsbyte i Ånge 200 mkr 2016:9
8 Vid Simhallen Kanaludden, Brunnshusgatan HÄRNÖSAND Nybyggnad av hotell i Härnösand 175 mkr 2017:1
9 Jenåsen, Sundsvall Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsva 150 mkr 2017:1
10 Kajhuset Solsidan, SUNDSVALL Nybyggnad av flerbostadshus (bostads 150 mkr 2017:4
11 Sporthallsbadet, Universitetsallén 11 Norrmalm Rivning & Nybyggnad av simhall på No 150 mkr 2016:8
12 kv Gäddan 23, ERSTAGATAN 6 SUNDSVALL Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsv 130 mkr 2016:11
13 Klinten, GRANLOHOLMSVÄGEN 6 D-E SUNDSVALL Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsv 125 mkr 2016:10
14 Norra Kajen, tomt 4, SUNDSVALL Nybyggnad av flerbostadshus och park 125 mkr 2017:2
15 Engelska Skolan, UNIVERSITETSALLÉN SUNDSVALL Tillbyggnad av gymnastiksal och skol 120 mkr 2016:8
16 Brf Haga Strand Sylphide 1, SUNDSVALL Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsv 100 mkr 2017:6
17 Heffnersgårdens äldreboende, VASAGATAN 6 Skönsberg Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall 100 mkr 2017:6
18 Klinten, SUNDSVALL Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsv 90 mkr 2016:9
19 Scania, SUNDSVALL Nybyggnad av verkstad i Sundsvall 90 mkr 2017:5
20 Vibackeskolan, entreprenad 1, Raholmsvägen 7 Alnön Om- och tillbyggnad av grundskola på 77.5 mkr 2016:11