Västernorrland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Hästkullen, Timrå Nybyggnad av vindkraftverk på Hästku 5000 mkr 2018:11
2 Blackfjället, Blodrotsberget, Örnsköldsvik Nybyggnad av vindkraftspark i Örnskö 2000 mkr 2019:7
3 Basunderhåll Örnsköldsvik, Örnsköldsvik Basunderhåll på allmänna vägar inom 284 mkr 2018:9
4 E14 Timmervägen-Blåberget/Töva, Stöde Ombyggnad väg E14 mellan Timmervägen 230 mkr 2018:12
5 Malandstriangeln Tunadal E021, Tunadalsspåret Sundsvall Upprustning av Tunadalsspåret mellan 200 mkr 2019:7
6 Tunadalsspåret Sundsvalls hamn, Tunadal Ombyggnad av Tunadalsspåret vid Sund 200 mkr 2019:5
7 Gudlav Bilderskolan, Söderleden 9 Sollefteå Ombyggnad av gymnasieskola i Solleft 177.5 mkr 2019:1
8 Stuvaren 2 Inre hamnen, Stuvarvägen/Landsvägsallén Sundsvall Nybyggnad av parkeringshus, på- & om 170 mkr 2018:9
9 Brf Pärlan, Norra Kajen Kv 8, Sundsvall Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsv 160 mkr 2019:5
10 Östra Birsta etapp 1 Ljusta 2:, Birsta Nybyggnad av handelsområde i Birsta 135 mkr 2018:10
11 SCA Virkesterminal, Torsboda 665 Timrå Nybyggnad av virkesterminal i Timrå 100 mkr 2018:9
12 Storgatan 66 Västermalm 1:4, STORGATAN 66 Sundsvall Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsv 100 mkr 2019:1
13 Selångerån-Skönsberg (gamla E4, Väg 562 Sundsvall Ombyggnad av väg 562 mellan Selånger 99.4 mkr 2018:9
14 Ankarsviks skola/Lanternan fsk, Korvettvägen 24 Ankarsvik Ombyggnad av förskola och grundskola 95 mkr 2019:1
15 Storbron, Skolhusallén Sundsvall Nybyggnad av bro i Sundsvall 80 mkr 2019:7
16 Matsfors-Vigge, förstärkningså, Matfors Förstärkningsåtgärder längs väg 542 75 mkr 2019:6
17 Sundsvalls resecentrum-Selånge, Sundsvall Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsval 75 mkr 2019:7
18 Varmmassabeläggning grupp Y1, Sundsvall Varmmassabeläggning i Västernorrland 75 mkr 2019:4
19 Ny simhall Paradiset AMERIKA 8, Lasarettsgatan 15 Örnsköldsvik Ny simhall vid Paradisets badhus i Ö 72 mkr 2019:8
20 Brf Muraren kv Muraren, HOVSGATAN Härnösand Nybyggnad av flerbostadshus i Härnös 70 mkr 2019:4