Västernorrland - Totalt

De 20 största projekt som startats de senaste 12 månaderna

Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Ramsele, RAMSELE Nybyggnad av vindkraftverk i Ramsele 5000 mkr 2017:6
2 Njurundabommen-Nolby (gamla E4, Väg 562 SUNDSVALL Ombyggnad av väg 562 mellan Njurunda 600 mkr 2017:4
3 Kråktorpet, SUNDSVALL Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsva 350 mkr 2017:3
4 Dingersjö, Ostkustbanan SUNDSVALL Anläggande av mötesstation Dingersjö 320 mkr 2017:5
5 Dingersjö-Njurundabommen, Ostkustbanan NJURUNDA Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustba 320 mkr 2017:6
6 Solsidan Folkets Parkområdet, ÖRNSKÖLDSVIK Nybyggnad av flerbostadshus i Örnskö 200 mkr 2017:9
7 Kajhuset Solsidan, SUNDSVALL Nybyggnad av flerbostadshus (bostads 150 mkr 2017:4
8 Norra Kajen, tomt 4, SUNDSVALL Nybyggnad av flerbostadshus och park 125 mkr 2017:2
9 Brf Haga Strand Sylphide 1, SUNDSVALL Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsv 100 mkr 2017:6
10 Heffnersgårdens äldreboende, VASAGATAN 6 Skönsberg Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall 100 mkr 2017:6
11 Scania, SUNDSVALL Nybyggnad av verkstad i Sundsvall 90 mkr 2017:5
12 Bredbyns skola, proj S3B, Köpmangatan 68 BREDBYN Om- och tillbyggnad av skola i Bredb 80 mkr 2017:8
13 Högslätten, HÄRNÖSAND Nybyggnad av idrottshall i Härnösand 75 mkr 2017:9
14 Skönsmons skola Linjalen 10, Östra Radiogatan 6 Skönsmon Om- och tillbyggnad av skola på Skön 72 mkr 2017:8
15 Brf Sidsjögläntan, HAKON AHLBERGS VÄG Sidsjön Nybyggnad av flerbostadshus i Sidsjö 67 mkr 2017:4
16 Beijer Byggmaterial Vagnen 1, SUNDSVALL Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i 55 mkr 2017:11
17 Genomfart E4 Älandsbro, ÄLANDSBRO Ombyggnad av genomfart i Älandsbro 50 mkr 2017:6
18 Kv. Hermes, BRANTA VÄGEN SUNDSVALL Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsv 45 mkr 2017:3
19 Vågsfjärden, NORDINGRÅ Nybyggnad av seniorboende i Nordingr 40 mkr 2017:5
20 kv Vågmannen, HÄRNÖSAND Ombyggnad till lägenheter i Härnösan 35 mkr 2017:40 mkr